Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3402 [2017-08-08]
hallvabo Høsten 2017.
ma3402 [2018-08-17] (nåværende versjon)
torstefi Høsten 2018.
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3402:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]+  * [[ma3402:2018h:​|Høstsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma3402:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]
   * [[ma3402:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]   * [[ma3402:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]
   * [[ma3402:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]   * [[ma3402:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​baas|Nils A. Baas]]
2018-08-17, Torstein Fiskvik