Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma3402:2019h:start [2019-10-11]
glenmw [MA3402 Differential Forms on Manifolds - Fall 2019]
ma3402:2019h:start [2019-10-15] (nåværende versjon)
glenmw [Tabell]
Linje 52: Linje 52:
 | 41.1   | Vector fields and differential forms  | §4.3               ​| ​                           | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​DifferentialForms2019/​Lecture14.pdf| Lecture 14]]          | | 41.1   | Vector fields and differential forms  | §4.3               ​| ​                           | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​DifferentialForms2019/​Lecture14.pdf| Lecture 14]]          |
 | 41.2   | Oriented manifolds, integration ​      | Tu §21, 23         | Tu: §21: 1, 5, 10.         | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​DifferentialForms2019/​Lecture15.pdf| Lecture 15]]          | | 41.2   | Oriented manifolds, integration ​      | Tu §21, 23         | Tu: §21: 1, 5, 10.         | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​DifferentialForms2019/​Lecture15.pdf| Lecture 15]]          |
-| 42.1   | Stokes theorem ​                       | Tu §22, 23         | Tu §23: 1, 3, 5            |                                                                                         ​+| 42.1   | Stokes theorem ​                       | Tu §22, 23         | Tu §23: 1, 3, 5            | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​DifferentialForms2019/​Lecture16.pdf| Lecture 16]]          ​
-| 42.2   | Oct 16 at 10:15, Sentralbygg 2, S6    | §4.7               |                            |                                                                                         ​+| 42.2   | Oct 16 at 10:15, Sentralbygg 2, S6    | Tu §23             |                            | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​DifferentialForms2019/​Lecture17.pdf| Lecture 17]]          ​
-| 43.1   ​| ​Applications of degree theory ​        §4.8               |                            |                                                                                         | +| 43.1   ​| ​de Rham Cohomology ​                   ​Tu §24, 25         |                            |                                                                                         | 
-| 43.2   ​| ​Index of a vector field               §4.9               |                            |                                                                                         |+| 43.2   ​| ​Mayer-Vietoris ​                       ​Tu §26             |                            |                                                                                         |
 | 44.1   | Student presentation by Hannah ​       |                    |                            |                                                                                         | | 44.1   | Student presentation by Hannah ​       |                    |                            |                                                                                         |
-|        | De Rham cohomology ​                   | §5.1               |                            |                                                                                         | +|        | Cohomology calculations ​              ​| ​                   ​| ​                           |                                                                                         | 
-| 44.2   ​| ​Mayer-Vietoris sequence ​              §5.2               |                            |                                                                                         | +| 44.2   ​| ​Compactly supported de Rham           Bott&Tu §§2,​3 ​     ​|                            |                                                                                         | 
-| 45.1   ​| ​Good covers ​                          | §5.3               |                            |                                                                                         | +| 45.1   ​| ​Cohomology properties ​                Bott&​Tu ​§5         ​|                            |                                                                                         | 
-| 45.2   | Poincare duality ​                     | §5.4               |                            |                                                                                         | +| 45.2   | Poincare duality ​                     | Bott&​Tu ​§5         ​|                            |                                                                                         | 
-| 46.1   ​| ​Thom classes, intersection theory ​    | §5.5               |                            |                                                                                         | +| 46.1   ​| ​Kunneth Formula ​                      Bott&​Tu ​§5         ​|                            |                                                                                         | 
-| 46.2   ​| ​Lefschetz theorem ​                    §5.6               |                            |                                                                                         | +| 46.2   ​| ​Degree theory ​                                           |                            |                                                                                         | 
-| 47.1   ​| ​Kunneth theorem ​                      | §5.7               |                            |                                                                                         | +| 47.1   ​| ​Cech cohomology ​                      | Bott&Tu §8         |                            |                                                                                         | 
-| 47.2   | Cech Cohomology ​                      | §5.8               |                            |                                                                                         |+| 47.2   | Cech cohomology ​                      | Bott&Tu §8         |                            |                                                                                         |
  
  
2019-10-11, Glen Matthew Wilson