Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3301 [2016-12-01]
hallvabo Oppdaterte lenker til ansattprofil.
ma3301 [2017-03-22] (nåværende versjon)
hallvabo
Linje 1: Linje 1:
 ====== MA3301 Beregnbarhets- og kompleksitetsteori ====== ====== MA3301 Beregnbarhets- og kompleksitetsteori ======
  
-[[http://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA3301|Kursbeskrivelse]]+[[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA3301|Kursbeskrivelse]]
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3301:​2014h:​start|Høstsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.no/ansatte/​sverresm|Sverre O. Smalø]]+  * [[ma3301:​2014h:​start|Høstsemesteret 2014]] [[https://​www.ntnu.edu/employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
-  * [[ma3301:​2012h:​start|Høstsemesteret 2012]] [[https://​www.ntnu.no/ansatte/​knudsen|Finn Faye Knudsen]]+  * [[ma3301:​2012h:​start|Høstsemesteret 2012]] [[https://​www.ntnu.edu/employees/​knudsen|Finn Faye Knudsen]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
2017-03-22, Hallvard Norheim Bø