Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3203 [2018-01-05]
hallvabo Våren 2018
ma3203 [2018-11-23] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3203:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​oyvinso|Øyvind Solberg]]+  * [[ma3203:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​louispht|Louis-Philippe Thibault]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma3203:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​oyvinso|Øyvind Solberg]]
   * [[ma3203:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​oyvinso|Øyvind Solberg]]   * [[ma3203:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​oyvinso|Øyvind Solberg]]
   * [[ma3203:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​oyvinso|Øyvind Solberg]]   * [[ma3203:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​oyvinso|Øyvind Solberg]]
2018-11-23, Hallvard Norheim Bø