Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3202 [2017-12-13]
hallvabo Våren 2018
ma3202 [2018-11-30] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3202:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]+  * [[ma3202:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma3202:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
   * [[ma3202:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]   * [[ma3202:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]
   * [[ma3202:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bergh|Petter Bergh]]   * [[ma3202:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bergh|Petter Bergh]]
2018-11-30, Hallvard Norheim Bø