Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3202 [2017-03-22]
hallvabo
ma3202 [2017-12-13] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3202:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]+  * [[ma3202:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma3202:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]
   * [[ma3202:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bergh|Petter Bergh]]   * [[ma3202:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bergh|Petter Bergh]]
   * [[ma3202:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​people.maths.ox.ac.uk/​erdmann/​|Karin Erdmann]]   * [[ma3202:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​people.maths.ox.ac.uk/​erdmann/​|Karin Erdmann]]
2017-12-13, Hallvard Norheim Bø