Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
ma3202 [2017-03-22]
hallvabo
ma3202 [2017-12-13]
hallvabo Våren 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3202:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]+  * [[ma3202:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma3202:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]
   * [[ma3202:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bergh|Petter Bergh]]   * [[ma3202:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bergh|Petter Bergh]]
   * [[ma3202:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​people.maths.ox.ac.uk/​erdmann/​|Karin Erdmann]]   * [[ma3202:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​people.maths.ox.ac.uk/​erdmann/​|Karin Erdmann]]
2018-11-30, Hallvard Norheim Bø