Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3202 [2018-11-30]
hallvabo Våren 2019
ma3202 [2020-01-06] (nåværende versjon)
hallvabo 2020v
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3202:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]+  * [[ma3202:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma3202:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]
   * [[ma3202:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]   * [[ma3202:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
   * [[ma3202:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]   * [[ma3202:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]
2020-01-06, Hallvard Norheim Bø