Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3201 [2018-08-22]
hallvabo Høsten 2018
ma3201 [2019-08-15] (nåværende versjon)
hallvabo h19
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3201:2018h:​|Høstsemesteret ​2018]]  [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​pedertho|Peder Thompson]]+  * [[ma3201:2019h:​|Høstsemesteret ​2019]]  [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​pedertho|Peder Thompson]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma3201:​2018h:​|Høstsemesteret 2018]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​pedertho|Peder Thompson]]
   * [[ma3201:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]   * [[ma3201:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
   * [[ma3201:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]   * [[ma3201:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
2019-08-15, Hallvard Norheim Bø