Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3201 [2017-03-22]
hallvabo
ma3201 [2017-08-17] (nåværende versjon)
hallvabo Høsten 2017.
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3201:2016h:​|Høstsemesteret ​2016]]  [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]+  * [[ma3201:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]]  [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma3201:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
   * [[ma3201:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]   * [[ma3201:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
   * [[ma3201:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] ​ [[http://​www.maths.leeds.ac.uk/​~marsh/​|Robert Marsh]]   * [[ma3201:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] ​ [[http://​www.maths.leeds.ac.uk/​~marsh/​|Robert Marsh]]
2017-08-17, Hallvard Norheim Bø