Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
ma3201 [2017-03-22]
hallvabo
ma3201 [2017-08-17]
hallvabo Høsten 2017.
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3201:2016h:​|Høstsemesteret ​2016]]  [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]+  * [[ma3201:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]]  [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma3201:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
   * [[ma3201:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]   * [[ma3201:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
   * [[ma3201:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] ​ [[http://​www.maths.leeds.ac.uk/​~marsh/​|Robert Marsh]]   * [[ma3201:​2014h:​|Høstsemesteret 2014]] ​ [[http://​www.maths.leeds.ac.uk/​~marsh/​|Robert Marsh]]
2019-08-15, Hallvard Norheim Bø