MA3201 Rings and modules, Fall 2021

News

*Jeg vil være tilgjengelig for spørsmål og hjelp tirsdag 7., onsdag 8., torsdag 9., og fredag 10. kl 10-12, og mandag 13. kl 10-15. Dere kan også sende en email dersom det er andre tidspunkt som passer bedre.

*Det blir gitt en oppsummeringsforelesning av pensum på mandag 22/11.

*Løsningsforslag for eksamen november 2020 ligger her: Løsningsforslag 2020

Lecturer

Teaching/lecturing hours

  • Modays 8:15-10:00, F4, Gamle fysikk
  • Wednesdays 10:15-12:00, S1
  • Portions of some of the lectures will be used as problem sessions.

Office hours

  • Wednesdays 13:15-15:00, and also by appointment (just send me an email to set up a time to meet).

Textbook

  • Authors: P. B. Bhattacharya, S. K. Jain and S. R. Nagpaul
  • Title: Basic Abstract Algebra
  • Publisher:Cambridge University Press
  • Edition: Second Edition
  • ISBN: 0-521-46629-6
2021-12-06, Sverre Olaf Smalø