MA3201 Rings and modules, Fall 2020

News

*Løsningsforslag for eksamen november 2020 ligger her: Løsningsforslag 2020

*19.11: It has now been aproved that there will be ordinary grades. Men siste beskjed er: kontrollsamtalene er kanselert!!!!!!

There will be an oral check with some of you after the exam has been graded. This will probably be done in January. Here are the guidelines for this oral control in Norwegian:

Retningslinjer for gjennomføring av kontrollsamtale ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk:

En kontrollsamtale er en samtale med en kandidat i etterkant av eksamen for å sjekke om kandidaten har skrevet besvarelsen sin selv eller ikke. Kontrollsamtalen foretas av den som sensurerte kandidatens besvarelse.

Studentene skal i forkant av eksamen være informert om at de kan bli trukket ut til en kontrollsamtale.

Kontrollsamtale skal gjennomføres etter at sensur har falt og er publisert. Kontrollsamtalen skal ikke vurdere kandidatens faglige nivå, og skal heller ikke påvirke kandidatens karakter.

Innkalling til kontrollsamtale skal skje innen en uke etter at sensur har falt og er publisert. Unntaket er sensur som faller en uke eller mindre før 24. desember. Her vil innkalling til kontrollsamtale komme senest i uke 2 påfølgende år.

Det er kun et mindretall (altså maksimalt halvparten) av kandidatene i et emne som skal trekkes ut til kontrollsamtale. Administrasjonen ved instituttet gjennomfører et tilfeldig uttrekk av kandidater. Faglærer/sensor skal ikke være involvert i uttrekk av kandidater. Administrasjonen ved instituttet sender innkalling til kontrollsamtale til studenten.

Dersom faglærer etter gjennomføring av kontrollsamtale mistenker at kandidaten ikke har skrevet oppgaven selv, følger faglærer/instituttet vanlige rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk. Det skal være overveiende sannsynlig (det vil si liten grunn for tvil) at kandidaten har jukset/fått hjelp, om faglærer skal gå til det skritt å mistenke kandidaten for fusk.

En kandidat som er trukket ut til en kontrollsamtale plikter å møte på denne. Om kandidaten ikke møter til en eventuell kontrollsamtale, vil dette kunne styrke eventuell mistanke om fusk.

  • 12.08: First lecture will be Wednesday 19th of August. NO LECTURE Friday 21st! Exam date 24/11, kl 9.00.
  • 09.12: Solutions to Fall 2019 final exam posted.
  • De som så på forelesningen digitalt i dag 4/11, fikk dessverre ikke sett tavlen. Er det noen som tok gode notater og som er villig å dele disse med studentene som ikke var tilstede fysisk?
  • The exam will be a written exam similar to an ordinary exam, but with all written means allowed. We hope to use the regular grading with grades from A to F. There might be an controlling oral exam for part of the class. The exact way that is going to be done, is not yet clear. It will probably be done either by "zoom" or by "skype".

* For Wednesday Novenber 11th, I have gotten no requests, so I will look at the following problems, problem 3, 2010; problem 4, 2011; problem 3, 2012; problem 4, 2012; problem 4, 2014. I will also try to answer every question which come up.

Lecturer

Teaching/lecturing hours

Office hours

  • Wednesdays 13:15-15:00, and also by appointment (just send me an email to set up a time to meet).

Textbook

  • Authors: P. B. Bhattacharya, S. K. Jain and S. R. Nagpaul
  • Title: Basic Abstract Algebra
  • Publisher:Cambridge University Press
  • Edition: Second Edition
  • ISBN: 0-521-46629-6
2020-12-28, Sverre Olaf Smalø