Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma3201:2019h:problems [2019-08-16]
pedertho
ma3201:2019h:problems [2019-11-19] (nåværende versjon)
pedertho
Linje 1: Linje 1:
 ====== Problem sessions ====== ====== Problem sessions ======
 Problem sets in <color #​22b14c>​green</​color>​ have been assigned and **should be completed by class time on the date listed**. Others are tentative lists. ​ Problem sets in <color #​22b14c>​green</​color>​ have been assigned and **should be completed by class time on the date listed**. Others are tentative lists. ​
 +
 +  * {{ :​ma3201:​2019h:​page_173-176_for_problem_set_1.pdf |Pages 173-176}}.
 +  * {{ :​ma3201:​2019h:​page_187_problems.pdf |Page 187}}.
 +  * {{ :​ma3201:​2019h:​page_194-195_problems.pdf |Page 194}}
 +  * {{ :​ma3201:​2019h:​page_202-203_problems.pdf |Page 202}}
 +  * {{ :​ma3201:​2019h:​2019-10-08_09.57.42.pdf |Section 19.2 material}}
 +  * {{ :​ma3201:​2019h:​pid_problems.pdf |Problems about PIDs}} and {{ :​ma3201:​2019h:​solutions_to_pid_problems.pdf |solutions here}}.
  
 | //Assigned / completed sets:// ​                                                                                                                                            ||||| | //Assigned / completed sets:// ​                                                                                                                                            |||||
-| <color #​22b14c>​**Problem set 1:​**</​color> ​ | Aug. 27   | Chapter 9, page 173-176: ​ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11    | Chapter 10, page 187: 1, 2, 4, 7                              || +| <color #​22b14c>​**Problem set 1:​**</​color> ​ | August ​27   | Chapter 9, page 173-176: ​ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11    | Chapter 10, page 187: 1, 2, 4, 7                              || 
-| **Problem set 2:**  | TBA  ​| Chapter 10, page 194-195: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12  | page 202-203: 1, 2, 3, 4, 7                                   || +<color #22b14c>**Problem set 2:**</​color> ​ ​| ​September 3   | Chapter 10, page 194-195: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12  | page 202-203: 1, 2, 3, 4, 7                                   || 
-| **Problem set 3:**  | TBA  | Chapter 10, page 209: 1, 2, 4, 6                     | page 210: 1, 2                    | Problem ​page 211           | +<color #22b14c>**Problem set 3:**</​color> ​ ​| ​September 10  | Chapter 10, page 209: 1, 2, 4, 6; and page 210: 1, 2                    | Chapter 11, page 216: 6, 11           | 
-| **Problem set 4:**  | TBA | Chapter 14, page 252-253: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11      | page 260:  2, 3, 4, 6, 7                                      || +<color #22b14c>**Problem set 4:**</​color> ​ ​| ​September 17 | Chapter 14, page 252-253: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11      | page 260:  2, 3, 4, 6, 7                                      || 
-| **Problem set 5:**  | TBA | Chapter 14, page 262-263: 1, 2, 3, 5, 6              | page 268:   1, 2, 4, 5, 7, 8, 9                               || +<color #22b14c>**Problem set 5:**</​color> ​ ​| ​October 1 | Chapter 14, page 262-263: 1, 2, 3, 5, 6              | page 268:   1, 2, 4, 5, 7, 8, 9                               || 
-| **Problem set 6:**  | TBA | Chapter 19,1, page 368: 1, 2                         | 19,2, page 381: 1, 4, 6                                       || +<color #22b14c>**Problem set 6:**</​color> ​ ​| ​October 15 | Chapter 19,1, page 368: 1, 2                         | 19,2, page 381: 1, 4, 6                                       || 
-| **Problem set 7:**  | TBA | Chapter 19,2,  page 381-382: 2, 7, 8, 9, 11                                                                         ||| +<color #22b14c>**Problem set 7:**</​color> ​ ​| ​October 15 | Chapter 19,2,  page 381-382: 2, 7, 8, 9, 11                                                                         ||| 
-| **Problem set 8:**  | TBA Exam from Dec 11 2007, Problems 1, 2, 3                   Exam from Nov 30 2005 Problems ​1, 4                                   || +<color #22b14c>**Problem set 8:**</​color> ​ ​| ​November 5 | Problems 1-5 on "​Problems about PIDs" problem sheet. ​   ​     ​{{ ​:ma3201:​2019h:​pid_problems.pdf |Problems ​about PIDs}} ​                   ​|| 
-| **Problem set 9:**  | TBA Chapter 19.3, page 3883, 5                         | chapter 20.3, page 401: 1,2,3                                 ​|| +<color #22b14c>**Problem set 9:**</​color> ​ ​| ​November 13 Finish remaining problems on "​Problems about PIDs" problem sheet   ​| ​      ​{{ ​:ma3201:​2019h:​pid_problems.pdf |Problems about PIDs}} ​                || 
-**Problem set 10:** TBA | 2007 Exam: Problem 4                               | 2005 Exam: Problem 2, 4         | 2009 Exam: Problem 2, 3  | +| **Suggested exam problems for practice:**  | November 19 | Exam from Dec 11 2007, Problems ​1, 2, 3                   | Exam from Nov 30 2005:  Problems 1, 4                                   || 
-**Problem set 11:** TBA | Exams: 2015, 2010, Dec 2011, Dec 2012, Dec 2014 , or select your own problems to try                                                                          |||+ | | 2007 Exam: Problem 4                               | 2005 Exam: Problem 2, 4         | 2009 Exam: Problem 2, 3  | 
 +| | | Exams: 2015, 2010, Dec 2011, Dec 2012, Dec 2014 , or select your own problems to try                                                                          |||
  
2019-08-16, Peder Thompson