Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3201:2019h:problems [2019-08-16]
pedertho
ma3201:2019h:problems [2019-08-16] (nåværende versjon)
pedertho
Linje 3: Linje 3:
  
 | //Assigned / completed sets:// ​                                                                                                                                            ||||| | //Assigned / completed sets:// ​                                                                                                                                            |||||
-| <color #​22b14c>​**Problem set 1:​**</​color> ​ | Aug. 28   | Chapter 9, page 173-176: ​ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11    | Chapter 10, page 187: 1, 2, 4, 7                              ||+| <color #​22b14c>​**Problem set 1:​**</​color> ​ | Aug. 27   | Chapter 9, page 173-176: ​ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11    | Chapter 10, page 187: 1, 2, 4, 7                              ||
 | **Problem set 2:**  | TBA  | Chapter 10, page 194-195: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12  | page 202-203: 1, 2, 3, 4, 7                                   || | **Problem set 2:**  | TBA  | Chapter 10, page 194-195: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12  | page 202-203: 1, 2, 3, 4, 7                                   ||
 | **Problem set 3:**  | TBA  | Chapter 10, page 209: 1, 2, 4, 6                     | page 210: 1, 2                    | Problem page 211           | | **Problem set 3:**  | TBA  | Chapter 10, page 209: 1, 2, 4, 6                     | page 210: 1, 2                    | Problem page 211           |
2019-08-16, Peder Thompson