MA3105 Videregående reell analyse

Våren 2008

Beskjeder

Den muntlige eksamen vil foregå i Rom 656, 6 etg. Sentralbygg II,Gløshaugen. Dato:16 mai,2008. Onsdag 14.05 og torsdag 15.05 vil jeg være tilgjengelig for spørsmål på mitt kontor i tidsrommet 10.00-12.00.

Foreleser

Christian Skau.
Rom 1050, Sentralbygg II
Telefon 73 59 17 55
E-post: csk [at] math [dot] ntnu [dot] no

Treffetid

Mandag 12.15-13.00

Forelesninger

Mandag 10.15-12.00, Rom 734, Sentralbygg II
Tirsdag 15.15-17.00, Kjel 23

Øvinger

22.01.2008 Øving 1

 • Ch.2.5: 24(p.95)
 • Ch.3.5: 24(p.150),31 & 32(p.152)

28.01.2008 Øving 2

 • Ch.2.5:25(p.95)
 • Exercise 16(p.111) in Royden:"Real Analysis"
 • Show that convolution of L^1 functions in R^d is associativ, i.e.(f∗g)∗h=f∗(g∗h)
 • Let f and g be two functions in the Schwartz space in R^d. Show that the convolution product f∗g is in the Schwartz space in R^d.

12.02.2008 Øving 3

 • Ch.4.7: 5 & 6 (p.194)
 • Ch.5.5: 1 (p.253)

19.02.2008 Øving 4

26.02.2008 Øving 5

 • Gjennomgåelse av løsningene for midtsemesterprøven.

11.03.2008 Øving 6

 • Ch. 6.7: 9,11,13,14 (p.314-315)

1.04.2008 Øving 7

 • Ch.6.8: 1 (p.319-320)

8.04.2008 Øving 8

 • (Ch. 6.7: 18(p.317) gives you a hint how to prove (i) implies (ii).)

15.04.2008 Øving 9

 • Ch.6.8: 8 (p.322)
 • (Hint:It is enough to check that the measure preserves the inverse of intervals of the form [a,b) ,a<b.)

22.04.2008 Øving 10

 • Ch.6.7: 15, 22 (p.316-317)

29.04.2008 Øving 11

6.05.2008 Øving 12

Eksamen

16 mai,muntlig

Midtsemesterprøve

Mandag 25 februar 10.15-12.00, Rom 734, Sentralbygg II

Midtsemesterprøven teller 20%,og kun positivt,mens muntlig eksamen teller 80%,for den endelige karakteren.

The midterm exam.

Lærebok

Stein & Shakarchi:Real Analysis(Princeton University Press,2005)+ utdelte kopier.

Pensum

2008-05-06, Harald Hanche-Olsen