Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3061 [2017-06-23]
hallvabo Høsten 2017.
ma3061 [2019-07-17] (nåværende versjon)
torstefi
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma3061:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​froderon|Frode Rønning]]+  * [[ma3061:2019h:​|Høstsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​heidism|Heidi Strømskag]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma3061:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​froderon|Frode Rønning]]
   * [[ma3061:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​froderon|Frode Rønning]]   * [[ma3061:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​froderon|Frode Rønning]]
   * [[ma3061:​2013h:​|Høstsemesteret 2013]] [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​froderon|Frode Rønning]]   * [[ma3061:​2013h:​|Høstsemesteret 2013]] [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​froderon|Frode Rønning]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
2019-07-17, Torstein Fiskvik