MA3061 Design og analyse av matematikkundervisning (Design and analysis of mathematics teaching)

Emnet går i Blackboard.

For å få tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for høsten 2021
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Heidi Strømskag hvis du fremdeles ikke har tilgang.

2021-08-05, Torstein Fiskvik