MA3002 Generell topologi

Beskjeder

  • 15.11 Første forelesning blir tirsdag 10.januar, kl. 10.15 - 12.00, i rom 734 i Sentralbygg 2.
  • 3.2 Status:starter på §19 7/2.
  • 22.2 I dag ferdig med sammenheng,fortsetter neste uke med kompakthet.
  • 21.5 Spørretime:mandag 4 juni 10.15 - 12 på mitt kontor 1256 SII.
  • 21.5 Til høsten anbefaler jeg Analyse på mangfoldigheter(MA 3402) og Algebraisk Topologi I(MA 3403).I det første kurset fortsettes grad, curl og div til høyere dimensjoner,det vakre generelle Stokes teorem gis og relateres til kohomologi.
2012-05-21, Nils A. Baas