Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma3001 [2017-03-09]
hallvabo
ma3001 [2018-09-04]
hallvabo ndash
Linje 1: Linje 1:
 ====== MA3001/​TMA4310 ====== ====== MA3001/​TMA4310 ======
  
-[[http://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA3001|Kursbeskrivelse MA3001 Mastergradsseminar i matematikk]] \\  +[[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA3001|Kursbeskrivelse MA3001 Mastergradsseminar i matematikk]] \\  
-[[http://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​TMA4310|Kursbeskrivelse TMA4310 Matematiske emner, videregående kurs]] \\ +[[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​TMA4310|Kursbeskrivelse TMA4310 Matematiske emner, videregående kurs]] \\ 
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
   * Vårsemesteret 2017:   * Vårsemesteret 2017:
-    * [[ma3001:​2017v:​analytisktallteori:​|Analytisk tallteori]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]+    * [[ma3001:​2017v:​analytisktallteori:​|Analytisk tallteori]] ​– [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
Linje 13: Linje 13:
     * [[ma3001:​2016h:​cryptography:​|Cryptography]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kristiag|Kristian Gjøsteen]]     * [[ma3001:​2016h:​cryptography:​|Cryptography]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kristiag|Kristian Gjøsteen]]
   * Vårsemesteret 2015:   * Vårsemesteret 2015:
-    * [[:ma3001:​2015v:​optimering:​start|Advanced Optimization]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​antone|Anton Evgrafov]]+    * [[ma3001:​2015v:​optimering:​start|Advanced Optimization]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​antone|Anton Evgrafov]]
   * Vårsemesteret 2014:   * Vårsemesteret 2014:
-    * [[:ma3001:​2014v:​analytisktallteori:​|Analytisk tallteori]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]+    * [[ma3001:​2014v:​analytisktallteori:​|Analytisk tallteori]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]
   * [[http://​rwilliamson-mathematics.info/​matematikkens_grunnlag/​matematikkens_grunnlag.html|Høstsemesteret 2013]] [[http://​rwilliamson-mathematics.info/​|Richard Williamson]]   * [[http://​rwilliamson-mathematics.info/​matematikkens_grunnlag/​matematikkens_grunnlag.html|Høstsemesteret 2013]] [[http://​rwilliamson-mathematics.info/​|Richard Williamson]]
-  * [[:ma3001:​2011h/start|Høstsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]] +  * [[ma3001:​2011h:|Høstsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]] 
-  * [[:ma3001:​2010v:​start|Vårsemesteret 2010]] Marius Overholt +  * [[ma3001:​2010v:​|Vårsemesteret 2010]] Marius Overholt 
-  * [[:ma3001:​2008h|Høstsemesteret 2008]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]] +  * [[ma3001:​2008h|Høstsemesteret 2008]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]] 
-  * Høstsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.no/ansatte/​csk|Christian Skau]]+  * Høstsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.edu/employees/​csk|Christian Skau]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
2018-09-04, Hallvard Norheim Bø