Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
ma3001 [2017-03-09]
hallvabo
ma3001 [2017-03-22]
hallvabo
Linje 1: Linje 1:
 ====== MA3001/​TMA4310 ====== ====== MA3001/​TMA4310 ======
  
-[[http://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA3001|Kursbeskrivelse MA3001 Mastergradsseminar i matematikk]] \\  +[[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA3001|Kursbeskrivelse MA3001 Mastergradsseminar i matematikk]] \\  
-[[http://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​TMA4310|Kursbeskrivelse TMA4310 Matematiske emner, videregående kurs]] \\ +[[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​TMA4310|Kursbeskrivelse TMA4310 Matematiske emner, videregående kurs]] \\ 
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
Linje 13: Linje 13:
     * [[ma3001:​2016h:​cryptography:​|Cryptography]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kristiag|Kristian Gjøsteen]]     * [[ma3001:​2016h:​cryptography:​|Cryptography]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kristiag|Kristian Gjøsteen]]
   * Vårsemesteret 2015:   * Vårsemesteret 2015:
-    * [[:ma3001:​2015v:​optimering:​start|Advanced Optimization]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​antone|Anton Evgrafov]]+    * [[ma3001:​2015v:​optimering:​start|Advanced Optimization]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​antone|Anton Evgrafov]]
   * Vårsemesteret 2014:   * Vårsemesteret 2014:
-    * [[:ma3001:​2014v:​analytisktallteori:​|Analytisk tallteori]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]+    * [[ma3001:​2014v:​analytisktallteori:​|Analytisk tallteori]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]
   * [[http://​rwilliamson-mathematics.info/​matematikkens_grunnlag/​matematikkens_grunnlag.html|Høstsemesteret 2013]] [[http://​rwilliamson-mathematics.info/​|Richard Williamson]]   * [[http://​rwilliamson-mathematics.info/​matematikkens_grunnlag/​matematikkens_grunnlag.html|Høstsemesteret 2013]] [[http://​rwilliamson-mathematics.info/​|Richard Williamson]]
-  * [[:ma3001:​2011h/start|Høstsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]] +  * [[ma3001:​2011h:|Høstsemesteret 2011]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]] 
-  * [[:ma3001:​2010v:​start|Vårsemesteret 2010]] Marius Overholt +  * [[ma3001:​2010v:​|Vårsemesteret 2010]] Marius Overholt 
-  * [[:ma3001:​2008h|Høstsemesteret 2008]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]] +  * [[ma3001:​2008h|Høstsemesteret 2008]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]] 
-  * Høstsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.no/ansatte/​csk|Christian Skau]]+  * Høstsemesteret 2005 [[https://​www.ntnu.edu/employees/​csk|Christian Skau]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
2018-09-04, Hallvard Norheim Bø