Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma3001 [2017-03-22]
hallvabo
ma3001 [2018-09-04] (nåværende versjon)
hallvabo ndash
Linje 6: Linje 6:
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
   * Vårsemesteret 2017:   * Vårsemesteret 2017:
-    * [[ma3001:​2017v:​analytisktallteori:​|Analytisk tallteori]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]+    * [[ma3001:​2017v:​analytisktallteori:​|Analytisk tallteori]] ​– [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
2018-09-04, Hallvard Norheim Bø