Masters seminar in cryptography (fall 2016)

I høst vil det gå et mastergradsseminar innen kryptografi. Seminaret vil ta for seg hvordan definere sikkerhet for kryptosystemer samt forskjellige teknikker for å analysere kryptosystemer og relaterte matematiske problemer.

Seminaret vil bestå av noen få innledende forelesninger og deretter studentpresentasjoner. Pensum består i hovedsak av vitenskaplige artikler. Undervisningen vil foregå på engelsk, så studentene må gi presentasjonene sine på engelsk.

Seminaret er i hovedsak rettet mot de som ønsker å skrive mastergrad innen kryptografi/anvendt algebra, men de som bare er interessert i kryptografi kan også følge seminaret.

Ta kontakt med Kristian Gjøsteen før torsdag 25. august dersom du ønsker å følge seminaret.


This fall there will be a masters seminar on cryptography. The seminar will cover how to define security for cryptosystems and techniques for analysing cryptosystems and related mathematical problems.

The seminar will consist of a few introductory lectures and then student presentations. The curriculum contains mostly scientific papers. The seminar will be in English, so the students must give their presentations in English.

The seminar is mostly for students who want to write their masters thesis on cryptography/applied algebra, but students who are just interested in cryptography may also follow the seminar.

Contact Kristian Gjøsteen before Thursday August 25 if you want to follow the seminar.

2016-08-20, Kristian Gjøsteen