Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma2401 [2018-12-21]
hallvabo Våren 2019
ma2401 [2019-12-20] (nåværende versjon)
hallvabo 2020v
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma2401:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]]  [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​susannes|Susanne Solem]]+  * [[ma2401:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]]  [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​syfleisc|Yael Fleischmann]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma2401:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​susannes|Susanne Solem]]
   * [[ma2401:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]   * [[ma2401:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] ​ [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​csk|Christian Skau]]
   * [[ma2401:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] ​ [[https://​folk.ntnu.no/​hanche/​|Harald Hanche-Olsen]]   * [[ma2401:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] ​ [[https://​folk.ntnu.no/​hanche/​|Harald Hanche-Olsen]]
2019-12-20, Hallvard Norheim Bø