Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma2401:2019v:notater [2019-02-13]
susannes
ma2401:2019v:notater [2019-04-12] (nåværende versjon)
susannes
Linje 3: Linje 3:
 Her finner dere oversikt over hva som har blitt gjennomgått og uredigerte forelesningsnotater. Her finner dere oversikt over hva som har blitt gjennomgått og uredigerte forelesningsnotater.
  
-^  Uke  ^  Dato      ^ Hva ^ Notater ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^+^  Uke  ^  Dato      ^ Hva ^ Notater ​og kommentarer ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^
 ^  2    |  8. jan ​ | Kap 1, introduksjon og Euklids elementer ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | | ^  2    |  8. jan ​ | Kap 1, introduksjon og Euklids elementer ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | |
 | :::   ​| ​ 9. jan ​ | Kap 2. | {{ :​ma2401:​2019v:​1-2.pdf |2-2}} ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | | :::   ​| ​ 9. jan ​ | Kap 2. | {{ :​ma2401:​2019v:​1-2.pdf |2-2}} ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
Linje 12: Linje 12:
 ^  5    |  30. jan ​ | Resten av kap. 3 | {{ :​ma2401:​2019v:​5-1.pdf |5-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​ ^  5    |  30. jan ​ | Resten av kap. 3 | {{ :​ma2401:​2019v:​5-1.pdf |5-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​
 | :::   ​| ​ 31. jan ​ | Delkapittel 4.1 | {{ :​ma2401:​2019v:​5-2.pdf |5-2}}| | :::   ​| ​ 31. jan ​ | Delkapittel 4.1 | {{ :​ma2401:​2019v:​5-2.pdf |5-2}}|
-^  6    |  6. feb ​ | Delkap 4.2-4.3 | {{ :​ma2401:​2019v:​6-1-2.pdf |6-1-2}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​+^  6    |  6. feb ​ | Delkap 4.2-4.3 | {{ :​ma2401:​2019v:​6-1-2.pdf |6-1-2}} ​(Se fig. 4.13 i boka for skisse til bevis av hengselteoremet.) ​|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​
 | :::   ​| ​ 7. feb ​ | Delkap 4.3-4.4 | {{ :​ma2401:​2019v:​6-1-2.pdf |6-1-2}}| | :::   ​| ​ 7. feb ​ | Delkap 4.3-4.4 | {{ :​ma2401:​2019v:​6-1-2.pdf |6-1-2}}|
 ^  7    |  13. feb ​ | Delkap 4.5 og halve 4.6 | {{ :​ma2401:​2019v:​7-1.pdf |7-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​ ^  7    |  13. feb ​ | Delkap 4.5 og halve 4.6 | {{ :​ma2401:​2019v:​7-1.pdf |7-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​
-| :::   ​| ​ 14. feb ​ |  | |+| :::   ​| ​ 14. feb ​ | Resten av 4.6 og 4.7 til formlike trekanter | {{ :​ma2401:​2019v:​7-2.pdf |7-2}} | 
 + 8    |  20. feb ​ | Resten av 4.7, 4.8, 4.9 og 5.1 | {{ :​ma2401:​2019v:​8.pdf |8}} (vikar) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +| :::   ​| ​ 21. feb ​ | Resten av 4.7, 4.8, 4.9 og 5.1 | ::: | 
 +^  9    |  27. feb ​ | Delkap. 5.2 | {{ :​ma2401:​2019v:​9-1.pdf |9-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +| :::   ​| ​ 28. feb ​ | Delkap 5.3, 5.4 og 5.6 | {{ :​ma2401:​2019v:​9-2.pdf |9-2}}, [[https://​www.c82.net/​euclid/​|Her]] finner dere en fargerik versjon av Euklids elementer | 
 +^  10   ​| ​ 6. mar ​ | Delkap. 6.1-6.2 | {{ :​ma2401:​2019v:​10-1.pdf |10-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +| :::   ​| ​ 7. mar | Delkap. 6.2-6.3 | {{ :​ma2401:​2019v:​10-2.pdf |10-2}} | 
 +^  11   ​| ​ 13. mar ​ | Delkap. 8.1 | {{ :​ma2401:​2019v:​11-1.pdf |11-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +| :::   ​| ​ 14. mar | Delkap. 8.2 | {{ :​ma2401:​2019v:​11-2.pdf |11-2}}| 
 +^  12   ​| ​ 20. mar ​ | Delkap. 8.3 | {{ :​ma2401:​2019v:​12-1.pdf |12-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +| :::   ​| ​ 21. mar | Delkap. 10.1 | {{ :​ma2401:​2019v:​12-2.pdf |12-2}}| 
 +^  13   ​| ​ 27. mar ​ | Delkap. 10.2 | {{ :​ma2401:​2019v:​13-1.pdf |13-1}} (I Thm 10.2.8 2. skal det være n⊥k, ikke n parallell med k.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +| :::   ​| ​ 28. mar | Delkap. 10.3 og 10.5 | {{ :​ma2401:​2019v:​13-2.pdf |13-2}} | 
 +^  14   ​| ​ 3. april | Delkap. 10.7 | {{ :​ma2401:​2019v:​14-1.pdf |14-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +| :::   ​| ​ 4. april | Delkap. 11.1-3 | {{ :​ma2401:​2019v:​14-2.pdf |14-2}} | 
 +^  15   ​| ​ 10. april | Oppsummering | {{ :​ma2401:​2019v:​oppsummering.pdf |15-1-2}}| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 +| :::   ​| ​ 11. april | Oppsummering ​::: |
2019-02-13, Susanne Solem