Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma2401:2019v:notater [2019-02-13]
susannes
ma2401:2019v:notater [2019-02-16] (nåværende versjon)
susannes
Linje 12: Linje 12:
 ^  5    |  30. jan ​ | Resten av kap. 3 | {{ :​ma2401:​2019v:​5-1.pdf |5-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​ ^  5    |  30. jan ​ | Resten av kap. 3 | {{ :​ma2401:​2019v:​5-1.pdf |5-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​
 | :::   ​| ​ 31. jan ​ | Delkapittel 4.1 | {{ :​ma2401:​2019v:​5-2.pdf |5-2}}| | :::   ​| ​ 31. jan ​ | Delkapittel 4.1 | {{ :​ma2401:​2019v:​5-2.pdf |5-2}}|
-^  6    |  6. feb ​ | Delkap 4.2-4.3 | {{ :​ma2401:​2019v:​6-1-2.pdf |6-1-2}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​+^  6    |  6. feb ​ | Delkap 4.2-4.3 | {{ :​ma2401:​2019v:​6-1-2.pdf |6-1-2}} ​(Se fig. 4.13 i boka for skisse til bevis av hengselteoremet.) ​|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​
 | :::   ​| ​ 7. feb ​ | Delkap 4.3-4.4 | {{ :​ma2401:​2019v:​6-1-2.pdf |6-1-2}}| | :::   ​| ​ 7. feb ​ | Delkap 4.3-4.4 | {{ :​ma2401:​2019v:​6-1-2.pdf |6-1-2}}|
 ^  7    |  13. feb ​ | Delkap 4.5 og halve 4.6 | {{ :​ma2401:​2019v:​7-1.pdf |7-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​ ^  7    |  13. feb ​ | Delkap 4.5 og halve 4.6 | {{ :​ma2401:​2019v:​7-1.pdf |7-1}} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​
-| :::   ​| ​ 14. feb ​ |  | |+| :::   ​| ​ 14. feb ​ | Resten av 4.6 og 4.7 til formlike trekanter ​{{ :​ma2401:​2019v:​7-2.pdf |7-2}} ​|
2019-02-13, Susanne Solem