MA2401 Geometri - våren 2018

Beskjeder:

  • 16.08: Kontinuasjonseksamen med løsningsforslag ligger nå ute i oversikten over tidligere eksamensoppgaver.
  • 14.05: Dagens eksamen med løsningsforslag kan dere finne her. Hvis du finner noe feil i løsningene setter vi pris på at du gir beskjed til Eirik. Takk for et hyggelig semester, og lykke til med resten av eksamenene deres!
  • Her finner dere en oversikt over hvilke deler av kap 5.6, 10.7 og 11.1-11.3 som er pensum for eksamen.


Spørretimer

Onsdag 9.05 10:00 – 12:00 i EL6
Fredag 11.05 10:00 – 12:00 i EL6

Faglærer

Eirik Skrettingland er øvingsansvarlig.

Forelesninger

Tirsdag 10:15 – 12:00 i geologi G1
Fredag 12:15 – 14:00 i geologi G1

Forelesningsplan

Uke 2: Kap.1 og Kap.2
Uke 3: Kap. 3.1-3.3
Uke 4: Kap. 3.3-3.5
Uke 5: Kap. 3.5-3.7
Uke 6: Kap. 4.1-4.2
Uke 7: Kap. 4.3-4.5
Uke 8: Kap. 4.6-4.8
Uke 9: Kap. 4.8-4.9; 5.1
Uke10: Kap. 5.2-5.5
Uke11: Kap. 5.6 Erstattes av notat.
Uke12: Kap. 6.1-6.2
Uke14: Kap. 8.1
Uke15: Kap. 8.2-8.3
Uke16: Kap. 10.7; 11.1-3
Uke17: Repetisjonsforelesning på tirsdag.

Eksamen

Vurderingsordningen i faget er skriftlig eksamen.

Når: 14.05.2018 09:00

Hjelpemidler: D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Referansegruppe

Referansegruppen er et bindeledd mellom studenter og faglærere. Du er alltid velkommen til å ta opp ting direkte med Christian, men du kan ta kontakt med et av medlemmene i referansegruppen hvis du ikke ønsker å gå til Christian.

2018-08-16, Eirik Skrettingland