Våren 2016

MA 2401 Geometri

Denne siden: Ressurser · Pensum · Referansegruppe

Oppgavene og løsninger for årets eksamen – nå også for konten – er å finne bak lenken «Eksamensoppgaver» i menyen. Det kan godt være (trykk)feil i løsningen! Send en mail til Harald Hanche-Olsen hvis du kommer over en feil.

Resultatene fra innleveringsoppgavene er nå klare, og finnes på kursets It's Learning-side. For en forklaring på din skår kan du sammenligne din egen besvarelse med løsningsforslaget. For å være sikre på at du får den karakteren du fortjener, kommer vi til å ta en ny titt på innleveringen din dersom du er "på vippen" mellom to karakterer etter at eksamenssensuren er klar. Vi minner om at du består kurset hvis og bare hvis du består avsluttende eksamen.

Emnet foreleses av Harald Hanche-Olsen og Torkil Utvik Stai.

Den offisielle hjemmesiden for kurset har informasjon om eksamen og annet.

Ressurser

 • Læreboken er Gerard A. Venema: Foundations of Geometry (second edition, ISBN-10: 0-13-602058-5, ISBN-13: 978-0-13-602058-5)
 • Euklids elementer (PDF) på gresk og engelsk (samme fil vi brukte i første forelesning)

Pensum

 • Kap. 1–5
  • Avsnitt 5.5 er ikke forelest, men det er veldig kort og enkelt, så vi tar det med. Se noen hint i forelesningsloggen.
  • Avsnitt 5.6 Kun Cevas teorem – uten bevis.
 • Avsnitt 6.1–6.3
 • Avsnitt 8.1–8.3
 • Avsnitt 10.1–10.3
 • Avsnitt 10.5 til og med Theorem 10.5.5, men uten bevis
 • Avsnitt 10.7
 • Avsnitt 11.1–11.2

Referansegruppe

Referansegruppen er et bindeledd mellom studenter og faglærere. Du er alltid velkommen til å ta opp ting direkte med faglærerne, men du kan ta kontakt med et av medlemmene i referansegruppen hvis du ikke ønsker å gå til Harald eller Torkil. Gruppen består av de følgende studentene.

 • Emma Pettersen fra ÅMATSTAT (emmapet at stud.ntnu.no)
 • Morten Ravnemyr fra BFY (mortrav at stud.ntnu.no)
 • Kamilla Brøste fra MLREAL (kamillmb at stud.ntnu.no)
 • Henriette Andersen fra BMAT (henriean at stud.ntnu.no)
2016-08-17, Harald Hanche-Olsen