MA2401 Geometri (Geometry)

Emnebeskrivelse finner du her

Meldinger

 • NB: Per Hag er tilgjengelig til å svare på spørsmål torsdag 4.06,kl 10:00-12:00 og fredag 5.06 kl.13:00-15:00 i Rom 938,Sentralbygg II.
 • NB:Spørre-/Veilednings- tjeneste ved Skau tirsdag 2 juni klokken 14:00-17:00 i S1
 • NB: "Kræsjkurs" i MA2401 ved Stein Olav Romslo onsdag 3 juni klokken 15:00-18:00 i R5
 • Melding fra øvingslærere/stud.asser: Da er øvingsundrvisning avsluttet, siste frist for innlevering er utløpt og ingen flere øvinger vil hentes for vurdering fra innleveringsboksene. Videre er alle innleverte øvinger rettet og lagt ut til henting i ut-boksene i 3. etg, nordre lavblokk (ved Sentralblokk II). Vær vennlig å hente alle rettede øvinger, som kvittering på godkjent øvingsopplegg.
 • Mandag 20.04 er siste regulære forelesning.Da vil Per Hag gå gjennom følgende tidligere eksamensoppgaver: 2014:Oppgave 2; 2013:Oppgavene 1,2; 2012: Oppgavene 1,2; 2011:Oppgavene 2,4
 • Mandag 27.04 vil Skau ha en ekstra forelesning som blir en repetisjonsforelesning
 • Resultater midtsemesterprøve er her
 • Noen studenter har etterspurt forelesningsnotatene til Per Hag fra uke 9. Du finner dem her: Notarer forelesning uke 9
 • Dersom noen studenter får problemer med å få nok godkjente øvinger(dvs. minst 7) for å gå opp til eksamen,så vil vi godkjenne de øvinger som er levert inn tidligere,men ikke godkjent.

Faglærer

Referansegruppe

 • Fredrik Thommesen–BMAT (fredrtho(a)stud.ntnu.no)
 • Ellen-Margrethe Meberg Schjetlein–MLREAL (ellenmas(a)stud.ntnu.no)
 • Regina Maria Bocek–MLHIST (reginamb(a)stud.ntnu.no)

Undervisningstider

Forelesninger

 • Mandag 15.15-17.00, K5
 • Onsdag 13.15-15.00, F6

Øvinger

 • Gruppe 1, Mandag 17:15-19:00, F6 (Øvingslærer:Sigurd Vagstad; sigvag@gmail.com)
 • Gruppe 2, Tirsdag 10:15-12:00, B2 (Øvingslærer: Stein Olav Romslo; steinoro@stud.ntnu.no)
 • Gruppe 3, Fredag 14:15-16:00, R60 (Øvingslærer: Per Hag; perhag@math.ntnu.no)

Øvinger

 • Innleveringsfrist er mandag kl. 12:00 uka etter øvingene blir gitt
 • Øvingene innleveres til retting i hylle F i 3 etasje nordre lavblokk,og vil bli utlevert samme sted.
 • Det vil bli gitt ialt 10 øvinger som skal innleveres til retting og godkjenning.For å gå opp til eksamen må man ha godkjent minst 7 av disse.I tillegg vil det gitt en ekstra øving i Uke 8 med innføring i Geogebra,torsdag 19.02 fra 16:00 til 19:00.Denne skal ikke innleveres til retting,og de regulære øvingsgruppene faller ut i Uke 8.
 • Opplegget i Uke 8 er som følger: Det vil bli gitt en orientering om Geogebra av Arne Amdal torsdag 19.02 kl.16:00-17:00 i rom 1329 i 13 etasje,Sentralbygg II. Så beveger vi oss til datasalene 380A og 380B ("Nullrommet" og "Banachrommet") i nordre lavblokk,Sentralbygg II,i 3dje etasje, der den praktiske innføringen og oppøvingen vil skje i tidsrommet 17:00-19:00.

Øving 1

Uke 4

Kap. 3.2: 2,3,5,7,8,10

Øving 2

Uke 5

Kap. 3.2: 11,15
Kap.3.3: 1,4
Kap.3.4: 2

Øving 3

Uke 6

Kap.3.5: 5, 6
Kap.3.6: 2
Kap.3.7: 2
Kap.4.1: 2

Øving 4

Uke 7

Kap. 4.2: 4,5
Kap. 4.3: 1,2,8,9

Geogebra

Uke 8

Det blir ingen regulære øvingstimer denne uken,og man skal ikke innlevere noen øvinger til retting. Derimot blir det en innføring i Geogebra torsdag 19.02.Vi starter klokken 16:00-17:00 i rom 1329 i 13 etasje,Sentralbygg II,og går etterpå til datasalene 380A og 380B i nordre lavblokk,Sentralbygg II ,i tredje etasje,der den praktiske oppøvingen vil finne sted i tidsrommet 17:00-19:00.

Øving 5

Uke 9

Kap. 4.6: 8,9
Kap. 4.8: 5,8
Kap. 5.1: 2
Kap. 5.4: 3

Øving 6

Øving 7

Uke 11

Kap. 6.1: 1,5,6

Øving 8

Uke 12

Kap. 6.6: 1 (Hint:Bruk egenskaper ved Saccheri- og Lambert-firkanter.)
Kap.11.2: 1,5 (Bruk gjerne GeoGebra til å lage konstruksjonen i oppgave 1.Det kan være til hjelp for å se hva som skjer.)

Øving 9

Uke 13(Innleveringsfrist i Uke 15,onsdag 8.04,kl.12:00,grunnet påskeferie.)

Kap. 8.1: 2,3
Kap. 8.3: 6,7

Øving 10

Uke 15 og delvis 16(Innleveringsfrist onsdag 15.04 kl.12:00)
Øvingsgruppene møter til vanlig tid fredag 10.04(Gruppe 3),mandag 13.04(Gruppe 1)
tirsdag 14.04(Gruppe 2)

Kap. 10.1: 2,11
Kap. 10.2: 8
Kap. 10.3: 11

Forelesningsplan

Uke 2: Kap. 1 og 2
Uke 3: Kap. 3.1-3.4
Uke 4: Kap. 3.3-3.5
Uke 5: Kap. 3.5-3.7, Kap.4.1
Uke 6: Kap. 4.1-4.4
Uke 7: Kap. 4.4-4.7
Uke 8: Kap. 4.7-5.1
Uke 9: Kap. 5.1-5.4
Uke10: Kap. 5.5-5.6
Uke11: Kap. 6.1-6.3
Uke12: Kap.11.1-11.3
Uke13: Kap. 8.1-8.3
Uke15: Kap.10.1-10.3
Uke16: Kap.10.1-10.3; 10.7

Midtsemesterprøve

Midtsemesterprøven er berammet til mandag 9 mars klokken 15:15-16:45 i auditorium R8. Husk å møte opp minst 10 minutter før prøven starter og ta med studiebevis.

Pensum til midtsemesterprøven: De 5 første kapitlene i tekstboken.

Semesterprøven teller bare i positiv retning. Det betyr: I tilfelle semesterprøven gir dårligere resultat enn avsluttende eksamen(eller man ikke møter opp til semesterprøven),vil sluttkarakteren settes på grunnlag av skriftlig eksamen alene(100%). Dersom resultatet på semesterprøven er bedre enn på eksamen,vil karakteren i kurset settes slik at semesterprøven teller 20% av total karakter,mens eksamen teller 80%.

NB! Til midtsemesterprøven er trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Men merk at til den avsluttende eksamen så gjelder kode D (altså ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt; kun bestemt,enkel kalkulator tillatt).

Studenter med krav på tilrettelegging skal melde inn behov ved instituttkontoret senest to uker før prøven skal holdes. (Siden prøven bare teller positivt er oppmøte ikke obligatorisk,og av praktiske og finansielle grunner ber vi derfor om varsel for å unngå tilrettelegging til studenter som ikke har tenkt å møte til prøven.) Varsling om tilrettelegging gjøres på telefon: 73596656, eller epost: eksamen@math.ntnu.no

Eksamen

Eksamensdato er lørdag 6. juni 2015, kl 09:00.

Hjelpemiddelkode D

Tidligere eksamensoppgaver

År Eksamen Løsningsforslag
2014 Eksamen 2014 med løsning Se eksamenssett
2013 Eksamen 2013 LF2013
2012 Eksamen 2012 med løsning Se eksamenssett
2011 Eksamen 2011 LF2011

Litteratur

Pensum er i sin helhet hentet fra

Venema, G. A. (2012). Foundations of geometry (2. utg.). Boston, MA: Pearson.

Følgende kapitler og seksjoner er pensum:

Kap. 1 Alt
Kap. 2 Alt
Kap. 3 Alt
Kap. 4 Alt
Kap. 5 Alt
Kap. 6 6.1-6.3
Kap. 8 8.1-8.3
Kap. 10 10.1-10.3(10.2 og 10.3 uten bevis); 10.7 uten bevis
Kap. 11 11.1 og 11.2 og Beltrami-Kleins diskmodell fra 11.3

Dessuten kan det finnes interessante eksempler og oppgaver i denne boka.

Venema, G. A. (2013). Exploring advanced Euclidian geometry with GeoGebra. Washington, DC: MAA.

Med forbehold om endringer.

2018-01-08, eirikskr