MA2401 Geometri (Geometry)

Meldinger

  • Emnets It's Learning-rom er aktivt, og stoff fra undervisningen og viktige meldinger blir lagt ut der. Bare det som kan eller bør ligge åpent tilgjengelig, blir lagt ut på denne sida.
  • Øvingene starter i uke 4. Oppgavene ligger i It's Learning. Det er også lagt ut en undersøkelse i It's Learning for å få til en fordeling på de to øvingsgruppene. De som ikke har svart på denne, bør gjøre det snarest.
  • I uke 6 blir det ingen forelesning torsdag 6. februar. Mandagsforelesningen og øvingene går som vanlig.

Faglærer

Referansegruppe

  • Camilla Marie Rygh van Goudoever - BAFR
  • Chanette Marie Øyaas - BMAT
  • Sindre Hol Pedersen - MLREAL

Undervisningstider

Forelesninger

  • Mandag 15.15-17.00, F6
  • Torsdag 10.15-12.00, R9

Øvinger

  • Onsdag 14.15-16.00, R54 (øvingslærer Per Hag)
  • Torsdag 16.15-18.00, R20 (øvingslærer Kirsti Rø)

Forelesningsplan

Uke Mandag 15.15-17.00 Torsdag 10.15-12.00 Fagstoff
2 Forelesning Kap. 1
3 Forelesning Forelesning Kap. 1 og 2
4 Forelesning Forelesning Kap. 3
5 Forelesning Forelesning Kap. 3
6 Forelesning Kap. 4
7 Forelesning Forelesning Kap. 4
8 Forelesning Forelesning Kap. 4
9 Forelesning Forelesning Kap. 5
10 Forelesning Midtsemesterprøve Kap. 6
11 Forelesning Forelesning Kap. 6
12 Forelesning Forelesning Kap. 11 og 8
13 Forelesning Forelesning Kap. 8 og 10
14 Forelesning Forelesning Kap. 10
15 Forelesning Forelesning Kap. 10
16 PÅSKE PÅSKE
17 PÅSKE Forelesning Gj.gå eks.V2013

Referansene til fagstoff for hver uke må betraktes som tentative, og endringer i framdriften kan forekomme. Leseforslag legges ut fra uke til uke på It's Learning.

Eksamensdato er onsdag 21. mai 2014. Innlevering av mappe innen 9. mai 2014.

Litteratur

Pensum er i sin helhet hentet fra

Venema, G. A. (2012). Foundations of geometry (2. utg.). Boston, MA: Pearson.

Følgende kapitler og seksjoner er pensum:

Kap. 1 Alt
Kap. 2 Alt
Kap. 3 Alt
Kap. 4 Alt
Kap. 5 Alt unntatt 5.5
Kap. 6 6.1-6.4
Kap. 8 8.1-8.3
Kap. 10 10.1-10.3, 10.7 til og med Korollar 10.7.12
Kap. 11 11.1 og 11.2 og Beltrami-Kleins diskmodell fra 11.3

Dessuten kan det finnes interessante eksempler og oppgaver i denne boka.

Venema, G. A. (2013). Exploring advanced Euclidian geometry with GeoGebra. Washington, DC: MAA.

Tilleggsstoff er gjort tilgjengelig på It's Learning som pdf-filer.

2014-04-10, Frode Rønning