MA2401 Geometri, våren 2012

Emnebeskrivelse fins i studiehandboka.

Aktuelle beskjeder

 • 02/05: Det blir ORAKELTJENESTE kl 13 - 14 i rom 922 hver fredag , dvs. 4., 11. og 18.mai.
 • 02/05: Det blir REPETISJONSFORELESNING i S5 8.mai kl 9-12 og REGNEØKT i S5 15.mai kl 9-12. Oppgaver som diskuteres og gjennomgås 15.mai: Eksamen desember 2011 og oppgave 4 fra mai 2007.
 • 15/04(revidert 17/04): Endelig pensumliste er lagt ut nedenfor. Merk ellers at det er øvingsveiledning i 1329 i uke 16 og 17. I uke 16 er veiledningen onsdag 16-18. I uke 17 OGSÅ mandag 16-18NB! Siden siste undervisningsdag er tirsdag 24/04, er ONSDAG 16-18 den 25/4 et EKSTRA tilbud!
 • 12/03: På bakgrunn av meget dårlig oppmøte på mandagstimene, hhv 0 og 1 de siste to gangene, satser vi på onsdagstimene (16-18) som fom 14.03 arrangeres i rom 1329. Forsøksvis har vi "regnestue" i den ene halvdelen av rommet og "dialogforelesning" i den andre (rommet kan deles med skyvevegg). Meld fra dersom du må ha mandagstimene!
 • 08/03: Innleveringsfristen for dere som var på datalab 6.mars er fredag 16.mars kl.12:00. Dere som hadde forfall på tirsdag, eller kanskje ikke får godkjent øvinga ):, blir kontaktet umiddelbart etter fristen. Dette ordner seg!

Gamle beskjeder

Faginformasjon

Foreleser:

 • Per Hag, rom 938, 9.etasje, Sentralbygg 2
 • tlf. (735) 91743
 • Konferansetime: Torsdager kl. 11:00-12:00 og ellers etter avtale

Øvingslærere:

 • Kari Hag, kari(a)math.ntnu.no, rom 946, 9.etasje, Sentralbygg 2
 • Torkil Utvik Stai, torkilut(a)stud.ntnu.no

Referansegruppe:

 • Simeon Kristoffersen (MLREAL), simeon(a)stud.ntnu.no
 • Kristine Perander (BFY), kristper(a)stud.ntnu.no
 • Marie Rande (ÅMATSTAT), marieran(a)stud.ntnu.no
 • Marianne Stornes (BMAT), mariasto(a)stud.ntnu.no

Forelesninger:

 • Tirsdag 10:15-12:00 i F6
 • Torsdag 08:15-10:00 i F6

Øvingstime:

 • Mandag 17:15-19:00 i F3
 • Onsdag 16:15-18:00 i F3
 • (Mulig flytting, men forsøker F3 uke3)

Lærebok

G. A. Venema, Foundations of Geometry, Pearson Prentice Hall, 2.utgave

Pensum ( Endelig )

 • Kap. 1-4: I sin helhet
 • Kap. 5: 5.1-5.4 pensum, 5.5 utgår, 5.6 erstattes med utlagt notat 4 VIKTIGE TEOREMER FOR TREKANTER
 • Kap. 6: 6.1-6.4 pensum(sidene 147-149 utgår), 6.5 utgår, 6.6 pensum, 6.7-6.8 utgår, 6.9 selvstudium
 • Kap. 7: Utgår
 • Kap. 8: 8.1-8.3 pensum
 • Kap. 9: 9.1-9.3 selvstudium
 • Kap. 10: 10.7 pensum, nærmere bestemt 10.7.1-10.7.2, 10.7.8-10.7.12
 • Kap. 11: 11.1-11.3 pensum
 • Kap. 12: Utgår

PS De utlagte forelesningsforsidene gir en god oversikt over eksamensrelevant stoff. Øvingsoppgavene kan også anses som pensum. Løsninger er derfor utlagt på nettsidene. NB! Det siste foreleste stoffet er ikke dekket av øvinger, men det fins oppgaver i tidligere eksamenssett m/løsninger som ligger på nettet.

Obligatoriske aktiviteter

Den obligatoriske datalaben arrangeres tirsdag 6.mars kl 16:00-19:00. Mail der vi ber om at deltagelse på laben bekreftes er sendt ut 27.02. ( Dette for å bestille en passende datasal. ) Oppmøte kl.16:00 i lunsjrommet 1329 i 13.etasje i Sentralbygg 2.

Eksamen

Eksamensdato er 21.05.2012, kl. 09:00. Eksamen er skriftleg og varar i 4 timar. Hjelpemiddelkode D. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemiddel er tillatt. Bestemt enkel kalkulator er tillatt, HP30S eller Citizen SR-270X.

Romplassering på eksamen finn dere her.

Mappevurdering

Semesterprøve. Prøven arrangeres torsdag 1.mars kl 8:15 - 9:05 i F6 med F2 som back-up og baserere seg på stoffet fra de 6 første øvingene. Se nærmere under Øvingsopplegg.

Notat

2013-01-12, Harald Hanche-Olsen