Øvingsopplegg

Øvingane er frivillige, men det er øvingsvegleiing kvar veke. Det er ikkje innlevering av øvingane. I staden for midtsemesterprøve vil det i løpet av semesteret bli arrangert 4 testar på øvingstimane. Desse testane vil kunne telle opp til 20% på endeleg karakter i faget, men dei tel kun positivt. Det vil seie at dersom du gjer det dårlegare på testane, prosentmessig, enn på eksamen vil kun eksamen avgjere kva karakter du får.

På testane vil ingen hjelpemiddel vere tilletne.

Øvingar

Øving 1

S.13-14, oppgåvene; 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 og 1.10.
S.30, oppgåvene; 2.7 og 2.10.

Har scanna oppgåvene til øving1, fila finn du her.

Øving 2

S.42, oppgåvene; 3.4, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13 og 3.14.
S.50, oppgåvene; 4.2, 4.3, 4.7 og 4.8.

Oppg 3.13 kom ved ein feiltakelse ikkje med når eg la ut øvinga, men dette er no retta opp.

Øving 3

s.51, oppgåvene; 4.9, 4.11 og 4.12.
s.91, oppgåvene; 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 og 5.7.

Øving 4

s.91, oppgåvene; 5.8, 5.9, 5.12 og 5.13.
s.92, oppgåvene; 5.19, 5.20 og 5.24.

Øving 5

s.92, oppgåvene; 518, 5.21, 5.22, 5.23, og 5.25.
s.93, oppgåvene; 5.26 og 5.30.

Øving 6

s.91, oppg 5.11.
s.93, opppgåvene; 5.27, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35.

Øving 7

oppgåvene 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.9, 6.12.

Øving 8

oppgåvene 6.14, 6.17, 6.18, 6.21, 6.24, 6.25, 6.27, 6.29.

Øving 9

oppgåvene 6.31, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42.

Øving 10

oppgåvene 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48.

Øving 11

oppgåvene 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12 og 7.20

Øving 12

oppgåvene 7.18, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.11.

Øving 13

oppgåvene 8.12, 8.13, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7 og 10.10.

2011-04-01, Yvonne Grimeland