Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma2105 [2017-03-09]
hallvabo
ma2105 [2017-03-22] (nåværende versjon)
hallvabo
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
-  * Høstsemesteret 2009 [[https://​www.ntnu.no/ansatte/​lqvist|Peter Lindqvist]] og [[https://​www.ntnu.no/ansatte/​mariusi|Marius Irgens]]. Emnet foreleses sammen med [[tma4120:​|TMA4120]] Matematikk 4K.+  * Høstsemesteret 2009 [[https://​www.ntnu.edu/employees/​lqvist|Peter Lindqvist]] og [[https://​www.ntnu.edu/employees/​mariusi|Marius Irgens]]. Emnet foreleses sammen med [[tma4120:​|TMA4120]] Matematikk 4K.
   * Høstsemesteret 2008 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen R. Jakobsen]]. Emnet foreleses sammen med [[tma4120:​|TMA4120]] Matematikk 4K.   * Høstsemesteret 2008 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen R. Jakobsen]]. Emnet foreleses sammen med [[tma4120:​|TMA4120]] Matematikk 4K.
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
2017-03-22, Hallvard Norheim Bø