MA2010 Lærerutdanningsprosjekt i matematikk

Emnebeskrivelse: http://www.ntnu.no/studier/emner/MA2010#tab=omEmnet

Dette emnet er for studenter som tilhører lektorprogrammet i realfag (MLREAL).

Innhold

  • I dette emnet vil studenten få anledning til å sette seg inn i et matematikkfaglig og/eller matematikkdidaktisk tema og skrive en fagtekst (oppgave) innenfor dette temaet.
  • Tema og problemstilling for oppgaven velges i samråd med veileder.
  • Omfanget av oppgaven kan tenkes som ca 1/4 av omfanget på en masteroppgave (som for MLREAL er på 30 studiepoeng).

Veileder

Alle faglærere ved Institutt for matematiske fag er mulige veiledere. Valg av veileder vil avhenge av valg av tema og den enkelte veileders kapasitet.

Mulige tema

Det er i utgangspunktet ingen begrensninger på valg av tema, annet enn at prosjektet må være gjennomførbart innenfor rammen av 7,5 studiepoeng og den enkelte students forkunnskaper. Som eksempel på aktuelle tema kan nevnes

  • Sette seg inn i et matematikkfaglig tema som ikke er grundig behandlet i andre emner i studieprogrammet.
  • Studere den historiske utviklingen av matematikkfaglig tema eller begrep som har relevans for skolematematikk.
  • Studere hvordan et gitt matematikkfaglig tema er og har vært behandlet i skolematematikken (læreplaner, lærbøker), nasjonalt og/eller internasjonalt, over en gitt periode.
  • Studere matematikkfagets plass og profil i skolen, nasjonalt og/eller internasjonalt, over en gitt periode.
  • Analysere framstillingen av et gitt matematikkfaglig tema i ett eller flere læreverk som er eller har vært i bruk i skolen.
  • Gjennomføre en empirisk (klasseromsbasert) undersøkelse knyttet til læreres og/eller elevers arbeid med et gitt matematikkfaglig tema.

Hjelp

For spørsmål om innhold og gjennomføring av emnet ta kontakt med

2014-02-03, Frode Rønning