MA2002 Bachelorprosjekt i matematiske fag, våren 2019

Bacheloroppgaven er den faglige avsluttningen av bachelorstudiet. Bacheloroppgaven utgjør 15 sp (tilsvarende to vanlige emner).

Innhold

Hensikten med emnet er å lære å presentere matematikk både muntlig og skriftlig.

  • Studenten skal sette seg inn i et tema innen matematikk eller statistikk. (Det er ikke krav om egen forskning i bacheloroppgaver, men temaet burde ikke være noe som også er dekket av det vanlige kurstilbudet.)
  • Så skal studenten bruke LaTeX for å presentere temaet skriftlig på en klar og konsis måte. (Det er viktig å forstå at det ikke er antall sider men klarhet av presentasjon som teller her.)
  • Til slutt skal prosjektet presenteres muntlig. Det kan for eksempel være i form av en seminarpresentasjon i faggruppa, eller, om det er flere bachelorprosjekter i samme fagfeltet, ved å presentere resultatene for hverandre.

Veileder

Alle faglærere på institutt for matematiske fag er aktuelle veiledere. Ta kontakt med en eller flere av dem som du synes kunne tilbyr et interessant tema, og eller jobber innen fagfelt du er interessert i. Veilederen vil i så fall også opplyse over eventuelle forkunnskapskrav for å kunne gjennomføre prosjektet. Veileder bør være valgt før eksamenslutt i semesteret før en planlegger å starte på bachelorprosjektet. Veileder "må" være valgt før en uke inn i semesteret arbeidet med bacheloroppgaven starter.

Det fins også en oppgavekatalog. Se gjerne der for å få et inntrykk av hva mulige prosjekter kan innebære. Mange av prosjektene knyttes ofte til masteroppgaver, men mange av temaene er også aktuell for bachelor. Ikke vær redd for ta kontakt med de faglige ansatte som står oppført på listen.

Presentasjon av oppgaven

Tidspunkt for presentasjonen av bacheloroppgaven avtales i samråd med veileder. Instiuttet legger opp til felles presentasjonsdager 11-12 juni. Dette teller 20% av karakteren. Presentasjonen skal ha en varighet på 15-20 minutter. Dere som har fått infor fra algebragruppen kan se bort fra disse tidspunktene. Er du usikker, ta kontakt med Stian Tamlagsrønning.

Innlevering av bacheloroppgave

Frist for innlevering av bacheloroppgave vår 19 er 31.mai kl.23.59.

Hvor skal oppgaven leveres?

De som skal presentere 11 og 12 juni skal levere på epost til: postmottak@math.ntnu.no med kopi til veileder. Dersom du får tekniske problemer; ta skjermbilde og send en epost eksamen@math.ntnu.no.

Vurdering

Studentenes skriftlige og muntlige presentasjoner vurderes av en intern og en (eller flere) eksterne sensorer. Det gis ikke bokstavekarakterer, bare bestått/ikke bestått.

Printing og ferdigstilling av bacheloroppgaver

Institutt for matematiske fag tilbyr å dekke kostnader for trykking av bacheloroppgaven (MA2002). Vi dekker 2 eksemplarer i størrelse B5, en til studenten og en til veileder. Øvrige eksemplar må dekkes av studentene selv.

Før oppgaven din kan leveres inn, må den ferdigstilles. I den forbindelse må du:

  • Eksportere og lagre som pdf
  • Validere pdf/oppgave
  • Lage omslag og tittelside
  • Laste ned leveringsklar oppgave

På innsida finner du fremgangsmåte for ferdigstilling og bestilling av trykk. Husk å velge riktig kostnadssted: «631505 Institutt for matematiske fag», og «Leveres med NTNUs Transporttjeneste/NTNU Transport service». Prosjektnummer og analyse kan du se bort fra.

Har du spørsmål om trykking ta kontakt med Elin Merethe Todal ved Institutt for matematiske fag.

Hjelp

Om du trenger hjelp med å finne veileder, eller har spørsmål om gjennomføring, ta kontakt med:

2019-06-06, Stian Tamlagsrønning