MA2002 - Bachelorprosjekt i matematiske fag

Bacheloroppgaven er den faglige avsluttningen av bachelorstudiet. Bacheloroppgaven utgjør 15 sp (tilsvarende to vanlige emner). Det anbefales å fordele arbeid med bachelorprosjektet på de to semesterne i siste studieåret, men det er også mulig å skrive hele oppgaven i det siste semesteret.

(For studenter som har begynt studiene 2011 eller tidligere er bachelorppgaven ikke obligatorisk – se emneside 2014.)

Innhold

Hensikten med emnet er å lære å presentere matematikk både muntlig og skriftlig.

  • Studenten skal sette seg inn i et tema innen matematikk eller statistikk. (Det er ikke krav om egen forskning i bacheloroppgaver, men temaet burde ikke være noe som også er dekket av det vanlige kurstilbudet.)
  • Så skal studenten bruke LaTeX for å presentere temaet skriftlig på en klar og konsis måte. (Det er viktig å forstå at det ikke er antall sider men klarhet av presentasjon som teller her.)
  • Til slutt skal prosjektet presenteres muntlig. Det kan for eksempel være i form av en seminarpresentasjon i faggruppa, eller, om det er flere bachelorprosjekter i samme fagfeltet, ved å presentere resultatene for hverandre.

Veileder

Alle faglærere på institutt for matematiske fag er aktuelle veiledere. Ta kontakt med en eller flere av dem som du synes kunne tilbyr et interessant tema, og eller jobber innen fagfelt du er interessert i. Veilederen vil i så fall også opplyse over eventuelle forkunnskapskrav for å kunne gjennomføre prosjektet.

Det fins også en oppgavekatalog. Se gjerne der for å få et inntrykk av hva mulige prosjekter kan innebære. Mange av prosjektene knyttes ofte til masteroppgaver, men mange av temaene er også aktuell for bachelor. Ikke vær redd for ta kontakt med de faglige ansatte som står oppført på listen.

Vurdering

Studentenes skriftlige og muntlige presentasjoner vurderes av veilederen samt en intern sensor. Det gis ikke bokstavekarakterer, bare bestått/ikke bestått. For å bestå emnet må både det skriftlige arbeidet og den muntlige presentasjonen være tilstrekkelig.

Printing av bacheloroppgaver

Institutt for matematiske fag tilbyr å dekke kostnader for trykking av bacheloroppgaven (MA2002). Vi dekker trykking av to eksemplar, en til studenten og en til veileder. Øvrige eksemplar må dekkes av studentene selv. Det er flere ting du må tenke på når det gjelder utforming av oppgaven, viktig informasjon finner på NTNU Grafisk senter.

Når du har oppgaven klar kan du bestille trykking. Fremgangsmetoden følger samme mal som masteroppgaver. Først klikker du derfor på "bestilling av masteroppgave". Når nytt vindu åpnes, klikker du på "masteroppgave omslag" og velger "bacheloroppgave". Det samme gjøres under "masteroppgave tittelside".

Under punktet "Institutt som skal belastes for oppgavene" trykker du på "Matematiske fag (631505)".

Hjelp

Om du trenger hjelp med å finne veileder, eller har spørsmål om gjennomføring, ta kontakt med:

2019-02-08, Stian Tamlagsrønning