MA2001 / MA2002 - Matematisk prosjekt / Bachelorprosjekt i matematiske fag

MA2001

For studenter i bachelorprogrammet i matematiske fag, som har tatt opp studiene før 2012, er det anledning til å skrive et prosjektoppgave på 7,5sp.

For studenter innen studieretning statistikk er det obligatorisk å skrive et matematisk prosjekt.

MA2002

Studenter som har begynt med bachelorgraden fra og med 2012 må skrive en backeloroppgave på 15sp.

Innhold

Hensikten med emnet er å lære å presentere matematikk både muntlig og skriftlig.

  • Studenten skal, i sammenarbeid med veilederen, sette seg inn i et tema innen matematikk eller statistikk.
  • Så skal studenten bruke LaTeX for å presentere temaet skriftlig på en klar og konsis måte.
  • (Kun MA2002) Til slutt skal prosjektet presenteres muntlig.

Veileder

Alle faglærere på institutt for matiske fag er aktuelle veiledere. Tar kontakt med en eller flere av dem som du synes kunne tilbyr et interessant tema, og eller jobber innen fagfelt du er interessert i. Veilederen vil i så fall også opplyse over eventuelle forkunnskapskrav for å kunne gjennomføre prosjektet.

Det er også mulig å se på oppgavekatalogen fra industriell matematikk (se https://wiki.math.ntnu.no/student/indmat/oppgavekatalog) for å få noen inntrykk hva mulige prosjekter kunne innebære.

Hjelp

Om du trenger hjelp med å finne veileder, eller har spørsmål om gjennomføring, ta kontakt med en av de følgende:

2014-01-07, Steffen Oppermann