MA2001 - Matematisk prosjekt Våren 2012

24.01 Velkommen til MA2001 Matematisk prosjekt, våren 2012. På denne siden finner du informasjon om faget. De som er interessert i å skrive prosjekt denne våren, bes kontakte Eugenia Malinnikova (matematikk) eller Jarle Tufto (statistikk).

Innlevering av prosjektoppgaven må skje innen 1. juni 2012 til veileder.

For å få prosjektoppgaven godkjent vil det også inngå en muntlig presentasjon. Presentasjonen teller ikke hva karakter i faget angår.

Koordinatorer

Eugenia Malinnikova, Rom 948, Sentralbygg II. Telefon 735 50257. E-post: Eugenia.Malinnikova(at)math.ntnu.no

Jarle Tufto, Rom 1232, Sentralbygg II. Telefon 735 91888. E-post: Jarle.Tufto(at)math.ntnu.no

Oversikt over mulige prosjektoppgaver/veiledere

Ta kontakt (e-post) med veileder nedenfor for å gjøre avtale om prosjektoppgave

Matematikk

Statistikk / biomatematikk

LaTeX

Til skriving av oppgaven bør du bruke LaTeX. Denne guiden gir en grunnleggende innføring i bruk av LaTeX. For de som kjører Windows anbefaler vi proTeXt og Sumatra PDF som erstatning for Acrobat Reader.

2012-01-24, Harald Hanche-Olsen