Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma1301 [2017-03-22]
hallvabo
ma1301 [2017-08-21] (nåværende versjon)
hallvabo Høsten 2017.
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma1301:2016h:​|Høstsemesteret ​2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​oysteini|Øystein Skartsæterhagen]]+  * [[ma1301:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​oysteini|Øystein Skartsæterhagen]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma1301:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​oysteini|Øystein Skartsæterhagen]]
   * [[ma1301:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​johanste|Johan Steen]]   * [[ma1301:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​johanste|Johan Steen]]
   * [[http://​rwilliamson-mathematics.info/​tallteori--autumn_2014/​tallteori.html|Høstsemesteret 2014]] Richard Williamson   * [[http://​rwilliamson-mathematics.info/​tallteori--autumn_2014/​tallteori.html|Høstsemesteret 2014]] Richard Williamson
2017-08-21, Hallvard Norheim Bø