MA1301 Tallteori - høst 2021

Meldinger

  • Øvingstimen som holdes på onsdager kl. 18:15-20:00 endres fra fysisk til digital. Her er lenken til zoom-rommet: https://NTNU.zoom.us/j/6691431248. Vi minner om at du selv velger hvilken øvingstime du vil gå i, men husk at romkapasiteten er noe redusert for de fysiske øvingstimene. Det er ingen begrensinger på de digitale øvingstimene.
  • Énmetersregelen gjeninnføres ved NTNU i Trondheim. Når det er sagt, så er det god kapasitet i auditoriene som brukes i dette emnet (særlig i F1), så vi kommer i første omgang ikke til å legge noen begrensinger på oppmøte. Vi vil også minne om at alle forelesningene streames og legges ut, så de som ønsker det kan gjerne følge dem digitalt.
  • Når det gjelder øvingstimene som begynner neste uke, så er alle rommene som er satt opp store nok til at det er plass til hver øvingsgruppe, så vi lar opplegget være uendret der også. Men hvis du ønsker å gå i øvingstimen til en annen øvingsgruppe enn den din, så vil studentene som er i gruppen som er satt opp for den gitte timen ha prioritet dersom det blir fullt.
  • Velkommen til MA1301 tallteori. Første forelesning er mandag 23. august kl. 8:15-10:00 i rom R2.

Foreleser

Kristian Seip
Kontor: rom 956, Sentralbygg 2
Epost: kristian.seip(at)ntnu(dot)no

Øvingslærer

Didrik Fosse
Kontor: rom 801, Sentralbygg 2
Epost: didrik.fosse(at)ntnu(dot)no

Forelesninger

Forelesningene holdes til følgende tider.

Dag Tidspunkt Rom
Mandag 8:15-10:00 R2
Onsdag 8:15-10:00 F1

Forelesningene vil bli filmet. De streames i sanntid her, og opptakene blir lagt ut på samme sted i ettertid.

Både filmingen av forelesningene og opplastingen til panopto skjer automatisk. Pausene vil ikke bli filmet. For informasjon om hvordan ditt personvern som student blir ivaretatt ved videoopptak av undervisning, les her: https://s.ntnu.no/video-opptak.

Øvingstidspunkt

Alle øvingstimene vil foregå fysisk i de oppsatte rommene, med unntak av de to øvingstimene som er 18:15-20:00 på tirsdager og onsdager. Disse holdes digitalt i Zoom, som et tilbud for alle som av en eller annen grunn ikke ønsker eller har mulighet til å møte opp i en fysisk øvingstime. Sjekk hvilken øvingsgruppe du tilhører på blackboard. Dette avgjør hvilken gruppe du skal levere øvinger til, men du kan selv velge hvilken øvingstime du vil gå i. Det betyr at hvis tidspunktet for øvingstimen som er satt opp for gruppen din ikke passer for deg, så kan du gjerne gå i en annen øvingstime som passer bedre. Merk at hvis det blir fullt i en øvingstime, så vil studentene i gruppen som er satt opp på det gitte tidspunktet få prioritet. Dersom du ikke er lagt inn i en gruppe på blackboard, ta kontakt med Didrik.

Gruppe Dag Tid Rom Studass Merknad
1 Mandag 10:15-12:00 H3 421 Rall Lise Millerjord
2 Mandag 14:15-16:00 VE20 Elias Klakken Angelsen
3 Tirsdag 18:15-20:00 Zoom-lenke Markus Valås Hagen NB! Digital øvingstime
4 Onsdag 18:15-20:00 Zoom-lenke Lars Magnus Øverlier NB! Digital øvingstime
5 Torsdag 16:15-18:00 F2 Eivind Xu Djurhuus
6 Fredag 10:15-12:00 H3 421 Rall Tallak Manum

Dersom du ønsker grundig tilbakemelding fra studassen som retter øvingen din, må du skrive det i en kommentar når du leverer øvingen på blackboard.

Smittevern

Alle studenter må følge de til en hver tid gjeldende smitteverntiltakene. Vi oppfordrer alle til å registrere seg i NTNU Check-in hver gang man oppholder seg i et rom på campus.

2021-09-09, Didrik Fosse