Pensum

Lærebok

  David M. Burton:
  Elementary Number Theory, 7. utgave
  ISBN 0071289194

Pensum

Kapittel 1 1.1–1.2
Kapittel 2 2.1–2.5
Kapittel 3 3.1–3.3
Kapittel 4 4.1–4.4
Kapittel 5 5.1–5.3
Kapittel 6 6.1
Kapittel 7 7.1–7.4
Notater om RSA Notat 1 og Notat 2. Hovedfokuset er selve algoritmen; se side 2 i Notat 1.
Kapittel 8 8.1–8.2
Kapittel 12 12.1–12.2
Kapittel 14 14.1–14.3

Det første avsnittet i mange av kapitlene er historiske overblikk. Dette er ikke pensum, men les dem gjerne!

2015-11-16, johanste