Om kurset

Fullstendig kursbeskrivelse i studiehåndboken.

Kursbeskrivelse

Blant annet behandles største felles divisor, Euklids divisjonsalgoritme, lineære diofantiske ligninger, elementær primtallteori, lineære kongruenser, kinesiske restteorem, Fermats lille teorem, Eulers phi-funksjon, Eulers teorem med anvendelse innen kryptografi. Spesialstoff som kan variere fra år til år kan være tallteoretiske funksjoner, Fermats problem for n = 4, kjedebrøker, rasjonale approksimasjoner, Pells ligning, kvadratiske rester og generering av tilfeldige tall.

Foreleser

Johan Steen
Kontor: rom 836, Sentralbygg 2
Epost: johan.steen(at)math(dot)ntnu(dot)no

Øvingsansvarlig

Magnus Landstad
Kontor: rom 1054, Sentralbygg 2
Epost: magnusla(at)math(dot)ntnu(dot)no
Telefon: 73591753

Lærebok

David M. Burton:
Elementary Number Theory, 7. utgave
ISBN 0071289194

Vurdering og eksamen

4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren.
Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Eksamen avholdes 19. desember kl. 09:00. Midtsemesterprøven avholdes mandag 5. oktober i forelesningstid 14:15–16:00.

2015-09-02, johanste