Eksamen og semesterprøve

Eksamen

  • Avholdes 19. desember kl. 09:00.
  • 4 timer skriftlig avsluttende eksamen.
  • Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Semesterprøve

Avholdes mandag 5. oktober i forelesningstid 14:15–15:45. Prøven starter 14:15 presis, så vær ute i god tid!

Personer med etternavn som starter på A–J (inklusive Aa) møter i S5, mens personer med etternavn som starter på K–Å møter i S3.

Pensum på midtsemesterprøven er seksjonene i pensumlista, fra kapittel 1–5. Tillatte hjelpemidler er kun bestemt, enkel kalkulator.

Hjelpemiddelkode B-D "bestemt, enkel kalkulator". Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: - Casio fx-82ES PLUS - Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College - Hewlett Packard HP30S

Evaluering

  • Avsluttende eksamen teller 80%, semesterprøven teller 20%.
  • Semesterprøven er ikke obligatorisk, og teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren.

Tilrettelegging

Studenter som har krav på tilrettelegging må søke om dette i god tid, og selv under semesterprøven må dette være godkjent. Søknadsfristen er 15. september, søk her.

2015-09-29, Magnus B. Landstad