MA1202 Lineær algebra med anvendelser - vår 2014

Aktuelle beskjeder

 • Takk for et hyggelig semester!
 • Her er årets eksamenen og et løsningsforslag (med svaret for 5b i begge tilfeller)!
 • Angående vårens eksamen: I oppgave 5b blir det spurt om de optimale strategiene p* og q* og spillets verdi E(p*,q*). Hvis man tar den gitte avkastningsmatrisen A som utgangspunktet, så er oppgaven basert på at A har en sadelpunkt. Hvis man tar derimot -A som utgangspunktet fordi ifølge boken elementene i avkastningsmatrisen angir hvor mye C må betale til R, blir oppgaven mye vanskeligere siden -A har ingen sadelpunkt, men oppgaven er likevel løsbart. Begge mulige svar er greit, men dette medfører at for samtlige studenter strykes dårligste oppgavesvar, og teller ikke. Hvis for eksempel dårligste oppgavesvar for en student er oppgave 2e så vil den strykes for akkurat denne studenten.
 • Husk:
  • Skriv tydelig!
  • Les alle oppgavene nøye før du setter i gang!
  • Begynn med oppgaven DU synes er lettest!
  • Før du setter i gang med en oppgave: Finn ut hva som skal regnes ut, hva som skal finnes eller hva som skal vises!
  • Sjekk svarene!
 • Notatene til dagens forelesning
 • Et sammendrag av delkapitlene 8.1-8.5
 • Et sammendrag av delkapitlene 7.1, 7.2 og 7.5
 • Et sammendrag av delkapitlene 6.1-6.4
 • Bildene til oppgave 5.4.1
 • Et sammendrag av delkapitlene 5.1-5.3
 • Et sammendrag av delkapitlene 4.1-4.8

Foreleser

Katrin Grunert
Kontor: rom 1102, Sentralbygg 2
Epost: katring(at)math(dot)ntnu(dot)no
Telefon: 73591698
Treffetid: Tirsdager og Torsdager 13:00-14:00

Forelesninger

  Mandag  12:15-14:00  KJL5
  Fredag  10:15-12:00  R2
  
* OBS: Forelesning fredag 7.2 og fredag 28.3 i S2.

Øvingslærer

Torkil Utvik Stai
Kontor: rom 836, Sentralbygg 2
Epost: Torkil(dot)Stai(at)math(dot)ntnu(dot)no
Vennligst merk epost med "MA1202" i emnefeltet!

Øvingsgrupper

  1 Mandag  08:15-10:00 R40     ÅMATSTAT m. fl.  Eirik Kjønstad (eirikfad) 
  2 Mandag  10:15-12:00 S21     BFY        Espen Nielsen (espenani)
  3 Onsdag  10:15-12:00 EL Rom G012 BMAT       Ulrik Enstad (ubenstad)
  4 Fredag  08:15-10:00 R40     MLREAL m. fl.   Erik Rybakken (erikryb) 

Referansegruppe

 • Magnus Eggen (MLREAL) - magnuegg(at)stud(dot)ntnu(dot)no
 • Håvard Haugen (BFY) - haavarhh(at)stud(dot)ntnu(dot)no
 • Johan Lundin (ÅMATSTAT) - johanel(at)stud(dot)ntnu(dot)no
 • Aurora Simonsen (BMAT) - aurorals(at)stud(dot)ntnu(dot)no

Referansegruppen er et bindeledd mellom studentgruppen og faglærer. Du finner mer informasjon om referansegrupper her.

Referater

29. januar 2014

Til stede: Katrin (foreleser), Torkil (øvingslærer), Kari, Magnus, Håvard, Johan og Aurora.

Innspill fra referansegruppen:

 • 48 timers innleveringsfrist på øving etter veiledning? - Tanken bak er at vi skal komme forberedt til øving. Så nei.
 • Nummerering av teorem etter det som står i boka.
 • Øvings/eksamensrelaterte eksempel foretrukket.
 • Ny treffetid: Tirsdager og Torsdager 13:00-14:00
19. mars 2014

Til stede: Katrin (foreleser), Torkil (øvingslærer), Magnus, Håvard, Johan og Aurora.

Innspill fra referansegruppen:

 • Flere eksempler
 • Arbeidsmengden på noen øvingene var stor
 • Repetisjonsforelesning før eksamen? - De siste to ukene med forelesninger blir brukt til repetisjon og gjennomgang av gamle eksamensoppgaver.
 • Spørretimer før eksamen? - Ja, det kommer mer informasjon om det
2014-08-11, Katrin Grunert