MA1202 Lineær algebra med anvendelser - vår 2011

Meldinger

Foreleser

Petter Andreas Bergh
Kontor: rom 840, Sentralbygg 2
Epost: bergh(at)math(dot)ntnu(dot)no
Telefon: 73593409

Forelesninger

  Mandag  10:15-12:00  KJL5
  Fredag  08:15-10:00  KJL5

Øvingsgrupper

  Tirsdag  14:15-16:00  R60   Johan Steen    johanste@math.ntnu.no
  Onsdag  12:15-14:00  R40   Olav Brautaset   olavbr@stud.ntnu.no
  Onsdag  12:15-14:00  R90   Anders Engan    andeeng@stud.ntnu.no
  Torsdag  12:15-14:00  KJL24  Eirik Straalberg  straalbe@stud.ntnu.no

Referansegruppe

 Bjørn Erling Fløtten  BMAT    bef a bef.no
 Emil Gautesen     BFY    emilga a stud.ntnu.no
 Mona Senneset     ÅMATSTAT  senneset a stud.ntnu.no   
 Trude Walleraunet   LUR    wallerau a stud.ntnu.no
2012-01-03, Petter Andreas Bergh