MA1202 Lineær algebra med anvendelser - vår 2010

Meldinger

 • Den endelige pensumlisten er nå klar. Se lenken til venstre.
 • Øving 12 er nå lagt ut. Dette blir siste øving, og den har to ukers frist, så derfor er den mer omfattende enn vanlig.
 • Vi er flyttet på torsdager nok en gang. De gjenværende torsdagene er undervisningen lagt til S1.
 • Resultatene fra semesterprøven. Maksimal poengsum på hver oppgave var 10, totalt 70 på hele prøven. Blankt felt betyr at ingenting er skrevet på oppgaven.
 • Øving 11 er nå lagt ut, med innleveringsfrist fredag 9. april. Siden det ikke blir øvingsgrupper mandag 5. april, må de som går på mandagsgruppene møte på tirsdags- eller onsdagsgruppen dersom de vil det.
 • Det er nå lagt ut en lenke på øvingssiden hvor man kan sjekke hvordan man ligger an med tanke på godkjente øvinger.

Foreleser

Petter Andreas Bergh
Kontor: rom 840, Sentralbygg 2
Epost: bergh(at)math(dot)ntnu(dot)no
Telefon: 73593409

Forelesninger og øvinger

Forelesninger:

  Onsdag  14:15-16:00  R5
  Torsdag  12:15-14:00  S8  (OBS: S1 ut semesteret) 

Øvingsgrupper:

  Mandag  12:15-14:00  R40  Asgeir Steine   asgeirs(at)math(dot)ntnu(dot)no 
  Mandag  15:15-17:00  GK1  Andreas Oppebøen andreao(at)stud(dot)ntnu(dot)no   
  Tirsdag  14:15-16:00  S22  Martin Strand   martstr(at)stud(dot)ntnu(dot)no
  Onsdag  16:15-18:00  R40  Anders Lund    andelund(at)stud(dot)ntnu(dot)no

Referansegruppe

  Mathias Arnesen   BMAT  mathiaar(at)stud(dot)ntnu(dot)no
  Johannes Lorentzen  BFY  johanlor(at)stud(dot)ntnu(dot)no  
  Eivind Seim     BFY  eivinsei(at)stud(dot)ntnu(dot)no
  Sigve Eliassen    LUR  sigvee(at)stud(dot)ntnu(dot)no
2012-01-03, Petter Andreas Bergh