Om kurset

Fullstendig kursbeskrivelse i studiehåndboken.

Kursbeskrivelse

Emnet inneholder generelle vektorrom (lineær uavhengighet, basis), indreproduktrom, ortonomal basis, Gram-Schmidt, basisskifte, ortogonale matriser, lineærtransformasjoner (kjerne, bilde, dimensjonsteorem, tilhørende matriser), egenverdier og egenvektorer for lineærtransformasjoner og matriser, diagnoliserbare matriser, ortogonal diagonalisering av symmetriske matriser, egenrom, komplekse vektorrom, kompleks indreprodukt, unitære og Hermitiske matriser, singulær-verdi-dekomposisjon og Cayley-Hamiltons setning. En rekke anvendelser, bl.a. Markovkjeder, befolkningsvekst (Lesliematriser), genetikk, billedbehandling.

Foreleser

Petter Andreas Bergh
Kontor: rom 840, Sentralbygg 2
Epost: bergh(at)math.ntnu.no
Telefon: 73593409

Lærebok

Howard Anton og Chris Rorres:
Elementary Linear Algebra, Applications Version, 9. utgave
ISBN 0-471-669601.

Vurdering og eksamen

4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren.
Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen.
Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Eksamensdato er 27. mai 2010.

2010-01-12, Petter Andreas Bergh