Eksamen og semesterprøve

Eksamen

  • Avholdes 27. mai 2010
  • 4 timer skriftlig avsluttende eksamen
  • Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen
  • Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig

Semesterprøve

  • Avholdes 10. mars 2010
  • 90 minutter skriftlig

Evaluering

  • Avsluttende eksamen teller 80%, semesterprøven teller 20%
  • Semesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren

Tilrettelegging

Studenter som har krav på tilrettelegging må søke om dette i god tid, og selv under semesterprøven må dette være godkjent. Søknadsfristen er 15. februar, søk her.

2010-03-03, Petter Andreas Bergh