Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma1202:2010v:eksamen_og_midtsemesterprove [2010-01-12]
bergh
ma1202:2010v:eksamen_og_midtsemesterprove [2010-01-12] (nåværende versjon)
bergh
Linje 1: Linje 1:
  
-==== Eksamen ==== 
- 
-  * Avholdes 27. mai 2010 
-  * 4 timer skriftlig avsluttende eksamen 
-  * Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen 
-  * Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig 
- 
-==== Midtsemesterprøve ==== 
- 
-  * Avholdes 10. mars 2010 
-  * 2 timer skriftlig ​ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren.\\ 
  
  
  
  
2010-01-12, Petter Andreas Bergh