MA1202 Lineær algebra med anvendelser

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka.

Ytterligere Faginformasjon.

Eksamen med løsnningsforslag finnes sammen med de gamle eksamensoppgavene

Evaluering

Vennligst svar på dette evalueringsskjemaet. Det kan forhåpentligvis bidra til å forbedre undervisningen i fremtiden.

Beskjeder

  • Det er lagt ut informasjon om Midtsemesterprøve.
  • Øving 1 er oppdatert i dag 13.1. Den originale utgaven viste seg å bli litt vel omfattende.
  • Første forelesning: Mandag 12.1 kl. 15.15-17.00 i auditorium S5.
  • Detaljert timeplan finnes her. Vi følger dog ikke den angitte gruppefordelingen slavisk. Det blir etter alt å dømme færre øvingsgrupper.
  • Første øvingsinnlevering: Mandag 26.januar kl 12 i innleveringsbokser i 3.et. lavblokk nord.
2009-05-29, Lars Sydnes