Øvinger

Øvingslærer

For spørsmål om øvingsopplegget kontakt:

Magnus Ringerud
Kontor: 856, Sentralbygg 2
Epost: magnus [dot] ringerud [at] ntnu [dot] no

Om øvingsopplegget

Hver øving er delt i to deler:

 • Del A: Kom-i-gang-oppgaver.
 • Del B: Obligatoriske oppgaver.

Kom-i-gang-oppgaver. Dette er oppgaver som er ment til å gi en introduksjon til de overordnede emnene den aktuelle øvingen er ment å dekke.

Obligatoriske oppgaver. Dette er oppgaver som leveres inn. Studass-en vurderer disse øvingene, og du får tilbakemeldig på arbeidet du har gjort. Se mer informasjon under.

Innlevering. Oppgavene leveres inn på Blackboard. Merk hver øving med navn. Innleveringsfristen er søndag kl. 23:59 samme uke eller uken etter øvingen veiledes, avhengig av når du har satt opp øvingstime på campus.

Krav. For å gå opp til eksamen må man ha åtte øvinger godkjent. Ved sykdom, planlagt fravær eller opplevd feil i øvingssystemet, kontakt alltid faglærer/øvingslærer direkt for eventuell korreksjon. Obs. at unntak fra 8-regelen i etterkant ikke gjøres.

Dersom du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, trenger du ikke levere øvinger i år. Spørsmål om tidligere godkjent øvingsopplegg må rettes til instituttadministrasjonen, da faglærere ikke har tilgang til systemet hvor dette ligger inne.

Grupper

Gruppetilhørighet kommer til å bli tilgjengelig i Blackboard (under Snarveier/Quick-links → Grupper, eller på venstre side i menyvalget). Si fra til øvingslærer (Magnus Ringerud) om du ikke er blitt tildelt en gruppe.

Nr Tid Rom Stud.ass
Gruppe 1 Mandag 08:15-10:00 R20 Realfagbygget Ella Sofia Roll-Lund
Gruppe 2 Tirsdag 08:15-10:00 KJL24 Kjelhuset Tallak Manum
Gruppe 3 Tirsdag 08:15-10:00 R20 Realfagbygget Emilie Lyse Olsen
Gruppe 4 Tirsdag 14:15-16:00 EL4 Elektro B Oscar Petlund
Gruppe 5 Onsdag 12:15-14:00 R20 Realfagbygget Endre Rundsveen
Gruppe 6 Torsdag 08:15-10:00 KJL23 Kjelhuset Vegard Buset
Gruppe 7 Torsdag 10:15-12:00 R3 Realfagbygget Trygve Poppe
Gruppe 8 Fredag 10:15-12:00 KJL23 Kjelhuset Cathrine Becker

På grunn av størrelse på øvingsgruppene, kan vi ikke ha hele gruppen på campus samtidig. Det blir derfor en rullering hvor vi deler hver gruppe X i to (a og b), basert på alfabetisk rekkefølge. Det er ditt eget ansvar å sjekke om du er i den første eller andre delen av gruppen.

OBS: Det er kun tillat å møte opp til sin egen dedikerte time.

OBS: Blir rommet fullt må folk nektes i døra.

OBS: Det er ikke obligatorisk oppmøte i øvingstimene.

Uke 35363738394041424344454647
Gruppe X ab a b a b a b a b a b a
Veiledning Øving 11+22+33+44+5 5+6 6+77+88+99+1010+1111+1212

Øvingsoppgaver

OBS: Det blir ikke lagt ut LF i etterkant!

For å få en godkjent øving kreves det at 50 er riktig, og at alle obligatoriske oppgaver skal være prøvd på.

Uke Øving Frist Kommentarer
34 Øving 1 06.09, 23:59  
35 Øving 2 13.09, 23:59
36 Øving 3 20.09, 23:59
37 Øving 4 27.09, 23:59
38 Øving 5 04.10, 23:59
39 Øving 6 11.10, 23:59
40
41
42
43
44
45

Levering av øvinger i Blackboard

Innlevering foregår digitalt på Blackboard. Det betyr at øvingen må scannes slik at alt du har skrevet er lett å lese, og at det blir samlet i én PDF-fil.

Vi anbefaler på det sterkeste at du regner øvingene med enten et nettbrett eller blyant/penn og papir. Dette er tidsbesparende og gir best øvelse til eksamen.

Her er ulike fremgangsmåter for hvordan du kan levere en håndskrevet øving som PDF-fil.

Bruk av scanner/kopimaskin:

 • Gå til en scanner/printer, scann hele øvingen og få tilsendt PDF på epost
 • (OBS: Scan alle ark til ett dokument, ikke ett dokument per ark.)
 • Lagre vedlegg fra epost og lever i Blackboard

iPhone (gratis):

 • Last ned app for «scanning» (f.eks Genius scan, Tiny Scanner)
 • Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporterer som PDF til epost
 • Lagre vedlegget fra eposten og lever i Blackboard

iPhone (betalingsløsning):

 • Last ned pro-versjon av app for «scanning» (f.eks Genius scan, Tiny Scanner)
 • Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporterer til iCloud Drive
 • Logg inn i Blackboard via Safari på iPhone og last opp PDF-filen fra Drive

Android:

 • Last ned app for «scanning» (f.eks CamScanner, Tiny Scanner)
 • Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporter til Drive eller annen foretrukket mappe
 • Last opp PDF-filen fra den valgte mappen i Blackboard

Pdf-merger kan også brukes for å samle flere pfd-er til en fil. Dersom du ønsker å føre inn øvingene på datamaskin og ikke for hånd, bør du bruke LaTeX. En introduksjon til LaTeX kan også være nyttig. Vi anbefaler ikke å bruke Word eller andre tekstbehandlingsprogrammer til å skrive matematikk.

2020-09-18, Magnus Ringerud