Faginformasjon

Hjemmeside for kurset

Hjemmesiden for kurset finner du på Blackboard, MA1201.

Foreleser:

  • Øyvind Solberg, rom 854, 8.etasje, Sentralbygg 2,
  • Epost: oyvind.solberg (at) ntnu.no. Merk all epost med MA1201 i emnefeltet.
  • Tlf. (735) 91748
  • Treffetid: TBA.

Øvingslærer:

  • Stipendiat Mads Hustad Sandøy, rom 856, Sentralbygg 2
  • Epost: mads.sandoy (at) ntnu.no. Merk all epost med MA1201 i emnefeltet.

Lærebok

Gilbert Strang: Introduction to Linear Algebra, 5th edition, ISBN13: 978-0-9802327-7-6.

Definisjoner og resultater i kurset er samlet i denne curriculum-survey.pdf

Forelesinger:

  • Mandag 10.15 - 12:00 i auditorium VE1, fra uke 36 ELG-A2
  • Onsdag 08.15 - 10.00 i auditorium VE1

Midtsemesterprøve og eksamen:

Her er resultatene fra midtsemesterprøve: resultater

Her er årets eksamen 2017 - høst, og tilhørende løsningsforslag.

Referansegruppe

Vi ønsker oss en referansegruppe bestående av flest mulig av studieprogrammene som tar dette faget. Vi ønsker også at begge kjønn skal være representert i referansegruppen.

NavnEpostLinje
? ???@stud.ntnu.no

Øvinger

2018-08-15, Katrin Grunert